UK Bookmakers

ANALIZA ACTIVITĂŢII DIRECŢIEI SILVICE MARAMUREŞ 2013

Scris de Pavel HORJ. Posted in Economie


Urmarind imbunatatirea in continuare a activitatilor tehnice, economice si financiare, obiectivele noastre s-au axat pe analiza gestiuni padurilor, evidentiind pe fodul caracteristicilor fizico-geografice ale judetului Maramures, premisele eficientei economice a activitatilor din silvicultura. In acest sens se impune o scurta prezentare a particularitatilor fondului forestier administrat de catre Directia Silvica Maramures si o analiza cat mai obiectiva a situatiei actuale, in vederea identificarii tuturor deficientelor si carentelor din activitatea tehnico-economica a directiei si implicit luarea celor mai eficiente decizii in elaborarea strategiei de imbunatatirea a activitatii Directiei Silvice Maramures.

 

In elaborarea unei strategii viabile se impune corelarea aspectelor legate de activitatea de silvicultura, respectarea tuturor perceptelor si reglementarilor privind gospodarirea fondului forestier si cele legate de economia de piata, impactul cerere-oferta asupra raporturilor dintre silvicultura si unitatile de exploatare si comercializarea a masei lemnoase, fiind imposibil ignorarea unor legi economice, care independent de vointa noastra a silvicultorilor functioneaza si produc efect.

Resursele actuale ale fondului forestier al Directiei Silvice Maramures pot asigura o usoara imbunatatire a starii financiare, iar in perspectiva o dezvoltare durabila, fara a afecta functiile interne si externe ale ecosistemelor naturale, urmarind o dezvoltare echilibrata bazata pe eficienta maxima si profit optim.

Consideram ca intreaga strategie de imbunatatire a activitatii in Directia Silvica Maramures trebuie sa aiba in vedere in principal asigurarea resurselor financiare necesare pentru executarea tuturor lucrarilor silvice impuse prin amenajamentele silvice si mai ales gestionarea corespunzatoare a resursei umane din cadrul directiei, incurajand munca si mai ales munca in folosul padurii, precum si posibilitate achitarii tuturor obligatiilor ce revin Directiei Silvice Maramures.

Pentru imbunatatirea activitatii tehnico-economice in perioada urmatoare se impune analiza indicatorilor si criteriilor de performanta realizati in anul 2013, care constituie o baza de date ce permite sa se actioneze creator in sensul luarii celor mai eficiente decizii in elaborarea strategiei de imbunatatire a activitatii. Astfel principalii indicatori realizati in anul 2013 raportati la programul transmis se prezinta astfel:

 

Specificații

U.M.

Program 2013

Realizat 2013

%

Cifra de afaceri

Lei

40.000.000

47.450.582

118.63

Profit brut

Lei

1.200.000

1.960.374

163.36

Regenerarea padurilor, d.c.

Ha

536

557

103.92

Impaduriri

Ha

188

192

102.13

Taieri de ingrijire, d.c.

Ha

4.870

4.911

100.84

Degajari

Ha

691

691

100.00

Curatiri

Ha

918

896

97.60

Rarituri

Ha

3.261

3.324

101.93

Masa lemnoasa

Mc

430.000

413.300

96.00

 

 

A. REZULTATE FINANCIARE

 

A.1. ANALIZA STRUCTURII CHELTUIELILOR

 

1. Cheltuieli cu salariile reprezintă în medie la nivel de Direcția Silvică Maramureș 29,64 % din total cheltuieli de exploatare, și respectiv 38,91 % incluzând și obligațiile către stat aferente salariilor precum și celelalte drepturi acordate personalului prevăzute în contractul colectiv de munca. Cheltuieli peste media de 29,64 % la nivel de D.S. Maramureș, înregistrează: O.S. Ulmeni (44,73%), O.S. Mara (42,17%), O.S. Șomcuta (41,44%), O.S. Sighet (40,71%), O.S. Poieni (33,26%), O.S. Baia Sprie (32,22%), O.S. Tg. Lăpuș (32,16%) și O.S. Dragomirești (32,03%).

OBS.: Ponderea acestor cheltuieli  impune o analiză a numărului și structurii de personal din ocoalele menționate.

 

2. Cheltuieli cu materii prime și materiale reprezintă în medie la nivel D.S. Maramureș 10,78% din total cheltuieli de exploatare, în scădere față de 31.12.2012 (3,08%).

 

          3. Cheltuieli la 1000 lei Venituri reprezintă în medie la nivel de D.S. Maramureș 945,80 ron, în scădere față de 2012 (982,76 ron). Cifre peste 1000 lei cheltuieli (activitate cu pierderi) înregistrează O.S. Sighet (1.172,59 ron), O.S. Mara (1.032,00 ron), O.S. Dragomirești (1.002,68 ron).

 

 

 

 

A.2. ANALIZĂ OBIECTIVE ŞI CRITERII DE PERFORMANŢĂ PENTRU ANUL 2013

-mii lei -

INDICATOR

Obiectiv Performanta 2013-program

Obiectiv Performanta 2013-realizat

Obs./grad realizare

Cifra de afaceri

40.000

47.451

Realizare fata de program 118,63 %  (0,15)

Profit brut

1.200

1.960

Realizare profit brut fata de program 163,36 % (0,15)

Exploatarea cotei de masa lemnoasa

430

413,30

Realizat in proportie de 96%, coeficient atribuit 0

Reducerea cu 5% a facturilor neincasate in termen comparativ cu soldul inregistrat la finele trimestrului precedent

5

25,25

Coeficient atribuit 0,10

Virarea catre RNP-ROMSILVA a obligatiilor privind cota regiei

1.200

1.200

Coeficient atribuit 0,10

Plata drepturilor de personal

100

100

Coefient atribuit 0,10

Iincadrarea in numarul mediu de personal si fondul de salarii stabilit

100

100

Coeficient atribuit 0,10

Impaduriri

188

192

Coeficient atribuit 0,10

Virarea catre RNP-ROMSILVA a obligatiilor privind resursa centralizata pentru amenajarea padurilor

480

480

Coeficient atribuit 0,10

Coeficient global

 

 

0,90

 

1. In ceea ce priveste Fondul de Conservare si Regenerare a Padurilor, a carui obligatie de virare catre RNP revenea direct O.S., in 2013 s-a constituit 5.581.015,89 lei + soldul de inceput de an fiind 250.372,62 lei = 5.831.388,51 lei, din care s-a virat 4.975.962,31 lei, diferenta fiind de 855.426,20 lei, suma achitata la inceputul anului 2014.

 

2. In ceea ce priveste Fondul de accesibilizare, a carui obligatie de virare catre RNP revenea direct O.S., in 2013 s-a constituit o valoare de 1.988.092,66 lei la care se adauga soldul de inceput de an de 108.023,05 lei, din care  s-a virat suma de 1.860.940,77 lei, ramanand nevirat la finele anului un sold de 235.174,94 lei, sold care este in termen   (15 zile de la incasarea masei lemnoase).

 

3. Fondul de mediu s-a constituit in 2013 in suma de 427.892,52 lei, din care s-a virat la RNP suma de  392.862,50 lei, ramanand un sold  de 35.030,02 lei, sold care are termenul de plata pina pe data de 25.01.2013 (are acelasi termen ca si obligatiile la bugetul consolidat).

 

4. In ceea ce priveste creantele anului 2013, acestea au scazut cu 12,85 % comparativ cu 2013, ponderea mai mare observandu-se la contractele de administrare-prestari servicii.

5.  Avand in vedere ca in cursul anului 2013 s-au provizionat clienti restanti de peste 270 zile, in valoare de 751.036,28 lei si au fost scoase sume in afara bilantului in valoare de 237.022,65 lei la sfarsitul anului 2013, soldul clientilor incerti  este de 1.453.393,92 lei.

 

6. La sfarsitul anului 2013, soldul  furnizorilor neachitati (inclusiv furnizori de investitii) a scazut, comparativ cu anul 2012, cu 4,05 %, respectiv 43.137,81 lei.

 

7. La finele anului 2013 nu s-au inregistrat restante in ceea ce priveste acordarea drepturilor salariale.

 

B. OBIECTIVE SI DIRECTII DE ACTIUNE PENTRU EFICIENTIZAREA ACTIVITATII DIRECTIEI SILVICE MARAMURES

 

Indicatorii de referinta  realizati in anul 2013 si realizarile din perioada  2009 - 2013, sunt in principal:

 

Specificari

UM

Realizari

2009

Realizari

2010

Realizari

2011

Realizat

2012

Preliminat

2013

Realizat

2013

Cifra de afaceri

Mii lei

37.147

31.882

35.743

39.692

40.000

47.451

Profit brut

Mii lei

753.5

333.4

666

607

1.200

1.960

Regenerarea padurilor, d.c.

Ha

669

603

744

662

536

557

Impaduriri

Ha

227

216

380

307

188

192

Taieri de ingrijire, d.c.

Ha

2857

3967.8

4590

4754

4870

4911

Degajari

Ha

613

730

659

720

691

691

Curatiri

Ha

544

884.4

955

944

918

896

Rarituri

Ha

1699

2353.4

2976

3090

3261

3324

Masa lemnoasa

Mii mc

360.6

382.6

402

374

430

413

Fructe padure

tone

189

172

171

136

140

140

           

Strategia de imbunatatire si relansare trebuie sa aiba in vedere in principal asigurarea resurselor financiare pentru executarea lucrarilor silvice conform prevederilor amenajamentelor si necesitatilor silvo-culturale ale padurii.

Share

Adaugă comentariu


Codul de securitate
Actualizează

The Best betting exchange http://f.artbetting.netby ArtBetting.Net
All CMS Templates - Click Here
Copyright © NecenzuratMM.ro 2009-2020