Rectorul Claudiu Danisor ramene nelamurit

Scris de Ion Carstea. Posted in Educatie


Dan Claudiu Dănişor este profesor de drept constituțional şi rector al Universității din Craiova. Din 15 febr. 2013 sub pretextul că nu este lămurit privind înțelesul dispozitivelor sentinței civile 555/PI/15.02.2013 din dosarul 19232/63/2010 al Tribunalului Timiş a refuzat să o execute şi a depus o cerere la instanță pentru lămurirea dispozitivelor sentinței sus menționate. Si eu am depus o cerere în acest sens pentru ca instanța să lămurească pe acest cetățean anumiți termeni juridici. La data de 21 august 2013  prin Incheiere de şedință (pe care o anexez şi care este executorie de drept fiind la litigii de muncă)  ni s-au respins ambele cereri cu motivația simplă:

 
            Am depus prin registratura universitătii o nouă cere în data de 4 oct. 2013 iar rectorul Dan Claudiu Dănişor  refuză să accepte explicația instanței că  situația anterioară este situația “juridică existentă” pentru că asta ar însemna să mă încadreze pe postul anterior declanşării conflictului şi “muşchii” lui nu vor.

            Precizez că în sentința sus menționată  (anexez copia minutei transmisă subsemnatului la cerere)  se menționează:

 1. Admite în parte acțiunea civilă formulată, aşa cum a fost precizată şi completată de contestatorul Cârstea Ion
 2. Dispune anularea Deciziei 4340 A/08.12.2010 emisă de intimata  Universitatea din Craiova
 3. Dispune repunerea părților în situația anterioară şi obligă intimata Universitatea din Craiova la reîncadrarea contestatorului pe postul şi funcția ocupate anterior emiterii decizie contestate, precum şi la plata unei despăgubiri egale cu salariile indexate, majorate şi reactualizate şi cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat contestatorul începând cu data comunicării deciziei de sancționare anulate şi până la data reintegrării efective.
 4. Obligă intimata Universitatea din Craiova la plata cheltuielilor de judecată în cuantum de 855,56 lei către contestator. 

La data de 24 ian. 2011 la solicitarea instanței de a face o completare  privind cererea inițială am formulat următoarea completare şi comparați-o cu minuta hotărârii pentru a înțelege că mi s-au respins doar  cererile pentru daune materiale şi morale:

COMPLETARE LA ACTIUNEA INTRODUCTIVA

în sensul că solicit instanţei de judecată:

 1. să anuleze decizia nr. 4340 A din 08.12.2010 a Universităţii din Craiova prin care aceasta a dispus desfacerea disciplinară a contractului de muncă
 2. să dispună reintegrarea mea  pe postul avut anterior în anul univ. 2009/2010,  întrucât disciplinele de „Programarea calculatoarelor şi limbaje de programare” nu au dispărut fiind trecute în posturi vacante (poziţiile 13 şi 16 din statul de funcţiuni pentru anul univ. 2010/2011)
 3. să fie obligată Universitatea din Craiova la plata despăgubirilor reprezentând drepturile salariale indexate, majorate si reactualizate precum si celelalte drepturi (contribuţia la pensii, contribuţia la asigurări de sănătate, şomaj, bonuri de masă, al 13-lea salariu) de care aş fi beneficiat ca salariat, până la reintegrarea efectivă a subsemnatului pe postul pe care am funcţionat în anul univ. 2009/2010
 4. să oblige  pârâta Universitatea din Craiova la plata daunelor materiale şi  morale pe care mi le-a creat, în cuantumul precizat în cererea iniţială
 5. să reţină că mă judec cu Universitatea din Craiova reprezentată legal prin rectorul Ion Vladimirescu

SITUATIA JURIDICA ANTERIOARA

Un scurt istoric al postului cu predare în limba engleză este necesară pentru a ilustra ce patologii a creat autonomia universitară în care un fost rector ca Ion Vladimirescu şi actualul rector Dan Claudiu Dănişor înțeleg prin autonomie. Autonomia înseamnă pentru un rector şi gaşca sa  că pot face ce vor în universitate, că pot să-şi promoveze când vor şi cum vor odraslele pentru că legile organice sau legile specifice învățământului nu sunt aplicabile în universitatea de stat.  Acum să nu excludem un adevăr incontestabil: în universității avem mulți idioți. Cum spunea Tuțea, funcția idiotului într-o societate este pozitivă pentru că dacă n-ar exista idioții nu am avea la ce să raportăm normalitatea. Idiotul este o referință pentru clasarea indivizilor într-o societate în care ierarhia valorilor este respectată dar idiotul este un pericol social atunci când este cocoțat pe un scaun de conducător printr-un concurs de împrejurări pentru că prin poziția sa, într-un sistem mafiot cum este cel din învățământ, poate fractura destine, poate distruge vieți.

            Mafia universitară locală este controlată de  mafia din ministerul educației şi am să motivez şi de ce. Un post de conferențiar şi profesor nu poate fi scos la concurs decât cu avizul Ministrului Educației care validează prin organismele din subordine publicarea postului şi validează rezultatele concursurilor şi emite ordinul de numire pe post prin ordin al ministrului. Ministrul Educației conform art. 124-125 din legea educației naționale (legea 1/2010) poate suspenda un rector atunci când încalcă drepturi fundamentale ale omului cum ar fi cazul Danişor care mă împiedică să muncesc, care atentează la sănătatea mea şi deci la viața mea, dar tace. Remus Pricopie este un ministru ca toți ceilalți dinaintea lui pentru că are mai multe costume de haine, de culori politice diferite şi dacă mâine se schimbă puterea, el îşi schimbă costumul şi păstrează clanurile. Altfel de ce tace la plângerile mele şi refuză să verifice ceea ce este greu de imaginat că se poate întâmpla într-o instituție de stat în care gaşca unui rector face legea.

Si acum să vă cruciți ce poate face un clan mafiot din Universitatea din Craiova. Postul despre care am fost încadrat abuziv la data de 1 oct. 2010 are o istorie care sfidează patologicul. Astfel:

 1. In anul univ. 2008/2009 postul în specialitatea Input/Output (I/O) figura în Statul de funcții la poziția 12 ca post de lector (şef lucrări)   în care singurul curs era cu predare în limba engleză: Input/Output Systems. Legea 128/1997 art. 55 al. 9 şi legea legea 84/1995 art. 154 al. 5 interzic ocuparea unui post cu predare într-o limbă internațională fără susținerea unei prelegeri şi a unei probe în limba engleză.
 2. Deşi  statele de funcții se întocmesc anual, cuplul Ion Vladimirescu (fost rector) – Popescu Dan decid publicarea postului 12  (vezi Facultatea de Automatică, Calculatoare şi Electronică) în M.O nr. 121, partea a III-a, Marți 31 martie 2009 şi-l scot la concurs transformându-l în post de conferențiar deşi nu aveau voie să modifice în timpul anului  statul de funcții (legea 128/1997) dar cuplul Ion Vladimirescu- Popescu Dan aveau susținere puternică  în Ministerul Educației ( Ioana  Lazăr  -fosta Mihăilă care era Director la Direcției Juridice şi Control, Ciucă Ion – director în MECTS, Pomagă Cristina – Direcția juridic şi Control)
 3. Ca să văd cum funcționează mafia posturilor în universitatea craioveană m-am înscris la concurs iar concursul în loc să dureze 60 de zile cât prevede legea, în cazul meu s-au făcut presiuni asupra membrilor comisiei care au fost înlocuiți sau nu li s-a transmis dosarul de concurs încât concursul s-a întins până în luna septembrie 2009. Nu era prima dată când mafia lui Vladimirescu acționa împotriva mea.  Consilul profesoral şi Senatul Universității din Craiova au respins rezultatul concursului.
 4. Am contestat rezultatul concursului în justiție (Tribunal Dolj, Curte de Apel Craiova) şi mi s-a respins plângerea adică am sentință definitivă şi irevocabilă că nu pot ocupa postul de conferențiar cu specialitatea I/O Systems (dosar 14295/63/2009, decizia 1688 din 1 iulie 2010,Curtea de Apel Craiova)
 5. Intre timp fiica prorectorului  Popescu Dan făcea obiectul unei plângeri la DNA  pentru deturnare de fonduri şi fals intelectual, plângere muşamalizată de DNA local din motive pe care le voi dezvolta într-o altă prezentare.
 6. La data de 1 oct. 2010 cuplul Ion Vladimirescu – Popescu Dan se gândesc la un scenariu care să le dea suportul legal să mă dea afară pe motive de incompetență. Cu mintea lor încețoşată de ură întocmesc pe 22 sept. 2010  un stat de funcții pentru anul univ. 2010/2011 (în perioada în care eram în concediu de odihnă ) în care postul pe care am dat concurs l-au schimbat în lector deşi era de conferențiar şi era în litigiu (atacasem separat hotărârile de senat şi consiliu profesoral privind invalidarea concursului pentru postul pe care am dat concurs) şi m-au trecut pe acest post. Nu l-am acceptat pentru că era nelegal şi am fost dat afară iar postul pe care am functionat în perioada 1 oct. 2003- 30 sept. 2010 a fost declarat vacant şi distribuit la plata cu ora unui anume Bărbulescu, favorit al clanului Ion Vladimirescu – Popescu Dan.

In concluzie:

 • Juridic vorbind, eu nu am ocupat niciodată postul în specialitatea I/O Systems care era de conferențiar în anul univ. 2009/2010 şi trebuia cel puțin 3 ani să fie de conferențiar întrucât a fost scos la concurs în martie 2009 (art. 4b din Regulamentul UCV aprobat de senat pe 10.05.2006)..
 • Posturile se ocupă prin concurs iar eu nu am  fost titularizat niciodată pe un post în specialitatea hardware şi cu predare în limba engleză
 • Eu nu am dat în viața mea un test în limba engleză, nu am niciun atestat pentru limba engleză şi deci nu pot ocupa un post în care predarea se face în limba engleză
 • Actualul rector Dan Claudiu Dănişor – moştenitor al lui Ion Vladimirescu – acum țipă că judecătorii care au dat sentința 555/PI/15.02.2013 m-au favorizat. Sărmanul individ ori nu ştie, ori face pe prostul dar eu din anul 2011 am solicitat judecarea în lipsă a cauzei din dosarul 19232/63/2010 al Tribunalului timiş şi nu m-am prezentat la proces.

Vă anexez câteva înscrisuri prin care îmi susțin toate afirmațiile de mai sus: copia minutei sentinței 555/PI/15.02. 2013, Incheierea de şedință din 21 aug. 2013, Stat de funcții cu norma de bază în anul univ. 2009/2010, Stat de funcții cu norma de bază în anul univ. 2008/2009 şi cu postul vacant poziția 12 care era de sef lucrări dar publicat ca fiind de conferențiar.

 

Share

Adaugă comentariu


Codul de securitate
Actualizează

Copyright © NecenzuratMM.ro 2009-2022