Spiru Haret, membru al comunităţii internaţionale a educaţiei

Scris de Constantin Schifirneţ. Posted in Educatie


In 29 aprilie 2014 a avut loc, la Iaşi,  Ceremonia de primire de noi membri în International Adult and Continuing Education Hall of Fame (Galeria Internaţională a educaţiei continue şi a adulţilor), în cadrul celei de a patra Conferinţe Internaţionale de Educaţie a Adulţilor. organizată de Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Universitatea din Bucureşti, Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca, Universitatea de Vest din Timişoara.

International Adult and Continuing Education Hall of Fame este o societate non-profit al cărei scop este de a onora persoanele care au adus contribuţii deosebite în domeniul educaţiei adulţilor.

Anual, sunt selectate personalităţi din domeniul educaţiei adulţilor şi al formării continue din întreaga lume pentru includerea lor în IACE Hall of Fame. Statutele asociaţiei prevăd ca personalităţile propuse în Galerie trebuie să fie eminente în domeniul lor şi trebuie să fi contribuit la dezvoltarea educaţiei adulţilor şi a educaţiei continue. Comitetul de Selecţie  acceptă nominalizarea şi  ca membru post-mortem.

În anul 2014, au fost incluşi ca membri: Sturla Bjerkaker,Marjean Buckner, Patricia Cranton, Chris Duke, John Field, Dorothy Lucardie, Mihaly Sari, Douglas Smith, iar Spiru Haret şi Milka Atanasova (Bulgaria), ca membri post-mortem.

Propunerea de includere a lui Spiru Haret în IACE Hall of Fame a aparţinut profesorilor Romiţă Iucu (Universitatea din Bucureşti) şi Laurenţiu Şoitu (Universitatea ,,Al. I. Cuza” Iaşi).

În prezentarea de către International Adult and Continuing Education Hall of Fame a ministrului român al Instrucţiunii publice se spune, printre altele: ,,Spiru Haret (1851-1912) was one of the most important leaders of the educational system of Romania. In Europe, his reforms are appreciated for the capacity of understanding education as a continual process and the transformational role adult education plays in the policy of communities. Haret reformed Romanian schools and, implicitly, the Romanian society.” http://www.halloffame.outreach.ou.edu/2014/Haret.html (Spiru Haret (1851-1912) a fost unul dintre cei mai importanţi lideri ai sistemului de învăţământ din România. În Europa, reformele sale sunt apreciate pentru capacitatea de a înţelege educaţia ca un proces continuu şi rolul transformator pe care educaţia  adulţilor îl joacă  în politica comunităţilor. Haret a reformat şcolile româneşti şi, implicit, societatea românească.) 

În continuare se menţionează contribuţiile lui Haret la reformarea societăţii româneşti o reprezintă reglementarea educaţiei adulţilor. 

El a creat, prin legi şi acte normative, cadrul instituţional de dezvoltarea a educaţiei adulţilor în România prin şcoli de adulţi, cercuri culturale, biblioteci populare, şezători săteşti, teatru sătesc etc. A infiinţat reviste în scopul culturalizării ţăranilor şi muncitorilor. A dezvoltat teoria şcolii pentru viaţă, inseparabilă de problemele generale ale societăţii, inclusiv de educaţia permanentă, de învăţarea continuă.     

A înfiinţat biblioteci săteşti concepute ca un mijloc eficient de educaţie a populaţiei din mediul rural. Activitatea educativă a bibliotecilor populare era susţinută de învăţători şi preoţi din sate.

Este iniţiatorul şi organizatorul activităţii extraşcolare a învăţătorilor rurali, având ca scop ridicarea nivelului cultural şi economic al ţăranilor adulţi prin cursuri de alfabetizare, prin răspândirea de cunoştinţe de cultură generală, de agricultură, prin organizarea obştiilor săteşti, a băncilor şi cooperativelor ţărăneşti.

Au fost înfiinţate şcoli pentru adulţi, iar pentru elevii săraci - cantine şcolare; a organizat activitatea de  editare de carte didactică accesibilă pentru câţi mai mulţi cititori. Pentru  învăţători a creat colecţia „Biblioteca pedagogică”, constituită din traduceri din pedagogia universală. Haret a sprijinit apariţia revistelor pedagogice „Convorbiri didactice”, „Învăţământul primar”, „Noua revistă pedagogică”, publicaţii care au inclus articole despre şcolile pentru adulţi. 

În viziunea lui Spiru Haret educaţia, într-un stat modern, cuprinde toate categoriile de vârstă într-un cadru instituţional adecvat fiecărei vârste. Învăţământul este investit ca instituţie fundamentală de educaţie populară. Datorită deciziilor şi acţiunilor sale s-au înfiinţat mii de şcoli pentru adulţi în România la inceputul secolului al XX-lea.

Şcolile pentru adulţi  erau organizate în funcţie de nivelul de instrucţie al populaţiei: şcoli de adulţi de curs primar, cursuri libere destinate a completa cultura generală, şcoli de adulţi pentru ucenicii din fabrici, prăvălii şi ateliere. Ministrul Haret a elaborat Regulamentul pentru şcolile de adulţi din  anul 1904şi Programa analitică pentru şcoalele de adulţi din 1904. 

Datorită cadrului instituţional al educaţiei adulţilor creat de Spiru Haret, a avut loc scăderea analfabetismului într-o proporţie semnificativă – de la 78% în 1899 la 61% în 1912.

Placa ,,Spiru Haret” a fost înmânată, în 29 aprilie, ministrului Educaţiei Naţionale, Remus Pricopie în cadrul ceremoniei găzduită de Primăria municipiului Iaşi.

Ministrul Educaţiei Naţionale, Remus Pricopie a vorbit despre contribuţiile fundamentale  pe care Spiru Haret le-a avut în reformarea învăţământului românesc şi a societăţii româneşti.

Cu acelaşi prilej a fost organizat panelul Legi şi acte normative cu privire la şcoală şi educaţie  moderat de doamna prof. dr. Carmen Creţu, Prorector al Universităţii ,,Alexandru Ioan Cuza” Iaşi, panelişti fiind acad. Ioan Aurel Pop, rectorul Universităţii Babeş-Bolyai Cluj-Napoca,  prof. dr. Constantin Schifirneţ - SNSPA,  prof. dr. Laurenţiu Şoitu, Universitatea ,,Alexandru Ioan Cuza” Iaşi. Tema intervenţiei mele a fost ,,Spiru Haret, legi şi acte normative şcolare", în care am accentuat că în viziunea lui Haret, într-un stat modern, educaţia cuprinde toate categoriile de vârstă într-un cadru instituţional, şi învăţământul a fost investit ca instituţie fundamentală de educaţie populară, iar reforma şcolară este concepută în conformitate cu situaţiile reale ale grupurilor de la baza societăţii: ,,Păturile de jos ale poporului sunt acelea care au cu deosebire trebuinţă de solicitudinea noastră. Ele sunt acelea care au beneficiat mai puţin de lucrarea de transformare din ultimele decenii”, Operele lui Spiru C. Haret, vol. II, Bucureşti: Comunicare.ro, p. 270.

În cadrul aceleiaşi manifestări a fost lansat volumul Spiru Haret, Laws and normative acts on school and education, An anthology, with an introductory study by Constantin Schifirneţ.Translation by Carmen Veronica Borbely and Mădălina Elena Vătămănescu, Presa Universitară Clujeană, 2014.

Această recunoaştere internaţională a contribuţiilor lui Spiru Haret la educaţia adulţilor nu este singulară. În anul 1976, Uniunea Internaţională Astronomică a atribuit numele Spiru Haret unui crater de pe Lună (craterul are 29 km în diametru şi se află în emisfera ce nu se poate vedea de pe Terra, aproape de polul sud al Lunii).

http://adevarul.ro/educatie/universitar/spiru-haret-membru-comunitatii-internationale-educatiei-1_536a029d0d133766a86f3ae5/index.html

Share

Adaugă comentariu


Codul de securitate
Actualizează

Copyright © NecenzuratMM.ro 2009-2024