Arestații preventiv vor avea dreptul la vizite intime; Guvernul modifică Codul de Procedură Penală pentru a elimina discriminarea față de cei condamnați

Scris de Valentina Postelnicu. Posted in Justitie


Arestații preventiv vor avea dreptul la vizite intime. Guvernul modifică, miercuri, Codul de Procedură Penală pentru a elimina discriminarea față de cei condamnați, care beneficiază, prin lege, de aceste vizite conjugale.
Potrivit proiectului de modificare a Codululi de Procedură Penală, pot beneficia de vizită intimă persoanele care îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiții:
a) sunt condamnate definitiv şi sunt repartizate într-un regim de executare a pedepselor privative de libertate, respectiv sunt arestate preventiv în cursul judecății.
b) există o relație de căsătorie, dovedită prin copie legalizată a certificatului de căsătorie sau, după caz, o relație de parteneriat similară relațiilor stabilit e între soți;
c) nu au beneficiat de permisiunea de ieșire din penitenciar în ultimele 3 luni anterioare solicitării vizitei intime, în cazul persoanelor condamnate;


d) nu au fost sancționate disciplinar pe o perioadă de 6 luni, anterioară solicitării vizitei intime, sau sancțiunea a fost ridicată în cazul persoanelor condamnate, iar în cazul persoanelor arestate preventiv în cursul judecății în ultimele 30 de zile anterioare solicitării;
e) participă activ la activități şi programe educațional, de asistență psihologică şi asistență socială ori la muncă.
În noua variantă a legii, se introduce un nou alineat care prevede că pot beneficia de vizită intimă persoanele arestate preventiv în cursul urmăririi penale care îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiții, și anume există o relație de căsătorie, dovedită prin copie legalizată a certificatului de căsătorie sau, după caz, o relație de parteneriat similară relațiilor stabilite între soți, există acordul procurorului care efectuează urmărirea penală sau supraveghează efectuarea urmăririi penale, și au trecut cel puțin 60 de zile din momentul punerii în executare a măsurii preventive privative de libertate sau al primirii în centru;
Cei care beneficiază de vizitele intime trebuie să nu fi fost sancționate disciplinar pe o perioadă de 60 de zile anterioară solicitării vizitei intime sau sancțiunea a fost ridicată. În plus, trebuie să participe activ la activități de muncă neremunerată.
În expunerea de motive la proiectul de modificare a Codului de Procedură penală se precizează că, prin Decizia nr. 222/2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 69 alin. (1) lit. b) și ale art. 110 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de org anele judiciare în cursul procesului penal, publicată în Monitorul Oficial al României Partea I nr. 380 din 2 iunie 2015, CCR a admis excepția de neconstituționalitate și a constat că dispozițiile art. 69 alin. (1) lit. b) și ale art. 110 alin. (1) lit. b, din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal sunt neconstituționale.
Astfel, instanța de contencios constituțional a apreciat că diferența de tratament juridic referitoare la dreptul la vizite intime, așa cum aceasta este prevăzută la art. 69 și art. 110 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 254/2013, în reglementarea regimului executării măsurilor preventive privative de libertate, respectiv a pedepselor pena le definitive, nu are o justificare obiectivă și rezonabilă și nu se bazează pe considerente de securitate a activităților desfășurate în locurile de detenție.
Prin urmare, această diferență discriminează persoanele arestate preventiv în raport cu cele condamnate la pedepse penale privative de libertate, fiind de natură a contraveni dispozițiilor art. 16 din Legea fundamentală, raportate la cele ale art. 26 din Constituție.

https://www.libertatea.ro/stiri/arestatii-preventiv-vor-avea-dreptul-la-vizite-intime-2041410

Share

Adaugă comentariu


Codul de securitate
Actualizează

Copyright © NecenzuratMM.ro 2009-2021