Fara legi antiromanesti in Romania!

Scris de Colonel (rtg.) Vasile I. ZĂRNESCU. Posted in Justitie


Constatăm cu stupoare escaladarea tendințelor antidemocratice ale unor parlamentari din mai multe partide de a restrânge libertatea cuvântului prin legi cu caracter iudeo-bolșevic, astfel că s-a ajuns, acum, la un punct culminant. În lipsa unei reacții ferme din partea poporului român, drumul spre care nația noastră este dirijată, fără voia ei, de către actualii conducători aflați în Legislativ, Executiv și în cadrul Puterii Judecătorești reprezintă o fundătură istorică, dacă nu chiar o cale menită să ducă la dispariția poporului român.

Progresul adevărat se obține prin confruntările de idei, care trebuie să se desfășoare la lumina zilei, prin respectarea articolelor nr. 29 și 30 din Constituție privind libertatea de exprimare, libertatea cuvântului! Când ești pasibil de pușcărie pentru o opinie, nu mai putem vorbi despre democrație, ci despre terorism, și ne amintim de epoca postbelică, în care temnițele patriei gemeau de membrii elitei intelectuale, militare, clericale, devenind, în multe cazuri, universități ale spiritualității. Și, să reținem, în aceste pușcării nu era nici un jidan!

 

Nu mai vrem să ne exprimăm gândurile în șoaptă, de frica represiunii, nu mai vrem teroare ideologică, polițienească și judecătorească, ne-am săturat de servilism și de antiromânism!

Semnalăm faptul că ne aflăm în fața unei democrații măsluite, secate de libertățile fundamentale și cerem instituirea unei adevărate stări de drept, a unei adevărate libertăți pentru poporul român – căci de starea de drept-curmeziș ne-am săturat!

Prin această petiție, românii din țară și din diaspora se SOLIDARIZEAZĂ împotriva proiectului legislativ al deputatului Silviu Vexler, depus la Parlament cu nr. B135 în 29 martie 2018 „pentru prevenirea și combaterea antisemitismului“.

CEREM parlamentarilor, care ar trebui să reprezinte voința poporului și care sunt plătiți din buzunarele tuturor românilor, să RESPINGĂ acest proiect de lege, antidemocratic și eminamente antiromânesc! În cazul în care aceștia nu sunt receptivi la năzuințele celor care i-au ales, CEREM Președintelui Klaus Werner Iohannis să refuze promulgarea legii!

 

Legea lui Vaxler

 

                Prezentăm textul proiectului de lege propus de minoritarul Silviu Vexler, cu greșelile sale gramaticale și de exprimare, improprii limbii române, dar proprii acestor alogeni care nu respectă limba română și, deci, nu respectă nici poporul român:

„LEGE privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea antisemitismului

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. 1. — Prezenta lege are ca scop stabilirea unor măsuri pentru prevenirea și combaterea antisemitismului.

Art. 2. — În sensul prezentei legi, termenii și expresiile de mai jos au următorul înțeles:

    a) prin antisemitism se înțelege atât percepția referitoare la evrei exprimată ca ură împotriva acestora(,) cât și manifestările verbale sau fizice, motivate de ură împotriva evreilor, îndreptate împotriva evreilor sau ne-evreilor ori a proprietăților acestora, împotriva instituțiilor(,) comunităților evreiești sau lăcașurilor lor de cult;

    b) prin organizație cu caracter antisemit se înțelege orice grup format din trei sau mai multe persoane, care își desfășoară activitatea temporar sau permanent, în scopul promovării ideilor, concepțiilor sau doctrinelor antisemite. În această categorie pot fi incluse organizațiile cu sau fără personalitate juridică, partidele și mișcările politice, asociațiile și fundațiile, societățile reglementate de Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și orice alte persoane juridice care intră sub incidența prezentei.

    c) prin simboluri antisemite se înțelege (corect: se înțeleg): drapelele, emblemele, insignele, uniformele, sloganurile, formulele de salut, precum și orice alte asemenea însemne, care transmit idei, concepții sau doctrine care promovează antisemitismul;

    d) prin materiale antisemite se înțelege (corect: se înțeleg): imagini, mesaje text, conținut audio-video, precum și orice alte asemenea reprezentări, care transmit idei, concepții sau doctrine care promovează antisemitismul

Art. 3. — Fapta persoanei de a promova, în public, în orice mod, idei, concepții sau doctrine antisemite se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 3 ani și interzicerea unor drepturi.

Art. 4. — Distribuirea sau punerea la dispoziția publicului, prin orice mijloace, de materiale antisemite constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la un an la 5 ani.

Art. 5. — (1) Confecționarea, vânzarea, răspândirea, precum și deținerea în vederea răspândirii de simboluri antisemite se pedepsesc cu închisoare de la 3 luni la 3 ani și interzicerea unor drepturi.

(2) Cu aceeași pedeapsă se sancționează și utilizarea în public a simbolurilor antisemite.

(3) Nu constituie infracțiune fapta prevăzută la alin. (1) sau (2), dacă este săvârșită în interesul artei sau științei, cercetării ori educației sau în scopul dezbaterii unor aspecte de interes public.

Art. 6. — (1) Constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 3 la 10 ani și interzicerea unor drepturi inițierea sau constituirea unei organizații cu caracter antisemit, aderarea sau sprijinirea, sub orice formă, a unui astfel de grup.

(2) Dacă faptele prevăzute la alin. (1) au fost urmate de săvârșirea unei infracțiuni, se aplică regulile privind concursul de infracțiuni.

(3)  Nu se pedepsesc persoanele care au comis faptele prevăzute la alin. (1), dacă denunță autorităților existența organizației, înainte ca aceasta să fi fost descoperită și să se fi început săvârșirea vreuneia dintre infracțiunile care intră în scopul grupului.

(4)  Dacă persoana care a săvârșit una dintre faptele prevăzute la alin. (1) și (2) înlesnește, în cursul urmăririi penale, aflarea adevărului și tragerea la răspundere penală a unuia sau mai multor membri ai unui grup infracțional organizat, limitele speciale ale pedepsei se reduc la jumătate“.

 

Dezvăluirea pretextelor aduse în susținerea proiectului

 

Acest proiect de lege este însoțit de o Expunere de motive, cu două anexe[1].

 În lunga listă se introduce și acest „motiv“, ca exemplificare a unora dintre formele de manifestare a pretinsului antisemitism, „motiv“ esențial, dar strecurat discret într-o paranteză, ca un șarpe ce se furișează sub o buturugă:

„Utilizarea de simboluri sau imagini asociate cu antisemitismul clasic pentru a caracteriza statul Israel sau cetățenii acestuia (de exemplu, acuzații că evreii l-ar fi ucis pe Isus sau acuzarea acestora de comiterea de ucideri rituale)“. Această frază se repetă și în Anexa 1, cu scopul de a se fixa mai bine interdicția de a nu-i mai acuza de deicid pe iudei (jidani – cuvânt provenit din germanicul Das Juden, la rândul său provenit din latinescul Judaeo/i).

Aceasta este o formă perfidă, disimulată, specifică iudaismului, de negare a Creștinismului în totalitatea sa. Într-adevăr, Creștinismul a apărut după Învierea din morți a lui Iisus și se întemeiază pe trei repere religioase fundamentale: Nașterea, Răstignirea și Înălțarea la Cer lui Iisus Hristos. Or, este fapt istoric menționat documentar că Iisus Hristos a fost omorât de iudei. Cum se știe, în timpul pertractărilor din cadrul procesului intentat lui Iisus, trei membri importanți ai Sinedriului, Nicodim, Iosif din Arimateea și Gamaliel, au fost dispuși la discuții cu Iisus Hristos – față de a cărui Învățătură nutreau comprehensiune, fiind „ucenici în taină“ ai lui Iisus –, dar nu au avut câștig de cauză, întrucît toți ceilalți membri ai Sinedriului erau pentru uciderea lui Hristos, deoarece îl percepeau – în mod interesat – ca pe dușmanul lor atât personal, cât și sub aspect cultic. Iisus venise pentru „Îndreptarea Legii“, Lege pervertită de către rabinii „farisei și învățători fățarnici“. Este notorie inclusiv scena în care Hristos „a alungat pe toţi cei ce vindeau şi cumpărau în templu şi a răsturnat mesele schimbătorilor de bani“ – în limbaj actual, a interzis afacerile speculanților comerciali și financiari, reproșându-le că transformaseră Casa Domnului într-o „peșteră de tâlhari“ (Matei, 21, 12-13; Marcu, 11, 15-17; Ioan, 2, 14-16)!

Din străvechea Antichitate până la Hristos și apoi, până în zilele noastre, enoriașii iudei au fost și sunt la heremul rabinilor: adică ei sunt conduși în mod absolutist, terorist, căci rabinul are drept de viață și de moarte asupra lor. Heremul reprezintă blestemul suprem adresat enoriașilor „eretici“, care obiectează, critică ceva: adică ei sunt excomunicați, nu mai „există“ pentru respectiva comunitate, fiind la bunul plac – la cheremul – oricărui fanatic și, in extremis, putând fi omorâți, ca act punitiv, de oricare dintre iudei. Așa era pe vremea lui Iisus Hristos, așa este și acum. Sinedriul a întărâtat masele contra lui Hristos, iar Sinedriul și poporul iudeu i-au cerut lui Ponțiu Pilat să-l ucidă pe Iisus în modul cel mai dezonorant: prin răstignire – așa cum erau uciși tâlharii și ucigașii. Cum se știe, Pilat din Pont „s-a spălat pe mâini“, simbolic, recurgând la o stratagemă – i-a cerut poporului iudeu să aleagă pe cine să răstignească: pe Iisus sau pe ucigașul Baraba! După ce a convocat Sinedriul, „Când erau adunați la un loc, Pilat le-a zis: «Pe care voiți să vi-l eliberez: pe Baraba sau pe Iisus, care se numește Hristos?» Căci știa că din invidie dăduseră pe Iisus în mâinile lui. (…) Dar preoții cei mai de seamă și bătrânii au înduplecat mulțimile să ceară pe Baraba, iar pe Iisus să-L piardă“ (Matei, 27, 17-20). Fiind manevrat de Sinedriu, poporul a „votat“ pentru eliberarea ucigașului Baraba și pentru uciderea lui Hristos! Apostolii Petru și Ioan i-au acuzat expres de deicid pe membrii Sinedriului: „Voi v-ați lepădat de Cel Sfânt și Drept și ați cerut să vi se dăruiască un ucigaș“ (Faptele Apostolilor, 3, 14).

Așadar, afirmația lui Silviu Vexler, din Expunerea de motive, cum că „nu evreii l-ar fi ucis pe Isus“ (sic), făcută la modul condițional-optativ, este absolut falsă, fiind doar un petardism ideologic, întrucât iudeii chiar L-au ucis pe Iisus – și sunt vinovați, deci, de deicid!

 

 

 

 

Anularea Creștinismului

 

Acuzația de deicid adusă iudeilor – adică imputarea Răstignirii lui Iisus Hristos – este absolut întemeiată și reprezintă una dintre dimensiunile axiologice ale Creștinismului. Iudeii (jidanii) trebuie acuzați permanent de deicid, întrucît l-au ucis pe Hristos, care s-a sacrificat pe Sine pentru a mântui de păcate „toate neamurile“ – deci pentru a-i salva inclusiv pe iudei (Ioan, 3, 1-21)! Interdicția de a-i acuza pe iudei (jidani) de deicid, pe motiv că ar fi o dovadă de antisemitism, echivalează cu impunerea lepădării noastre de Hristos, înseamnă să fim obligați să renunțăm la credința noastră strămoșească, la Creștinism. Prin acest proiect de lege și, îndeosebi, prin această motivare introdusă șerpește, Silviu Vexler urmărește să ne desființeze ca Neam ortodox! Ceea ce este un fapt inadmisibil și trebuie împiedicat pe orice cale!

Interdicția impusă de Silviu Vexler de a nu-i acuza pe iudei de deicid înseamnă interzicerea libertății noastre de credință ortodoxă – ceea ce contravine directivelor europene. Mai ales că Israelul nu este în Europa! Și, apoi, nu este nevoie în România de o lege care să îi apere pe iudei (jidani), căci Israelul este în stare să îi apere: de aceea s-a dotat, în mod ilegal, cu arma nucleară!

 

 

Directivele europene impun sionismul

Pe de altă parte, în impunerea proiectului său, Vexler & Co. se prevalează de o mulțime de directive europene, citate pe larg în Expunerea de motive, care dau prioritate pretențiilor sioniste. Dar „nenorocirea noastră“ – cum se lamenta și Heinrich von Treitschke – este că organismele europene în care ne-am înfundat au ajuns la cheremul așa-numitelor G.O.P.E. și, recent, au legiferat că opinia antisemită este o crimă! În U.E. legea o fac aceste G.O.P.E. – adică Grandes orientations des politiques économiques[2]. G.O.P.E. sunt emise de comisarii nealeși din U.E. și reprezintă cel mai bine păstrat secret al acestei structuri dictatoriale. Prin manevre oculte, aceste G.O.P.E. au impus Parlamentului European ca opinia antisemită să devină delict, faptă penală!

Așadar, Uniunea Europeană este un penitenciar politic dirijat, iar partidele, toate!, sunt doar de paradă și întrețin controlat comedia „democrației“! 

Proiectul lui Silviu Vexler – sau Vaxler, de la vax, cum l-au ironizat unii, inspirați de parafraza zeflemitoare Vax Populi, vax Dei – este absolut neîntemeiat, căci, în proporție de 95 la sută, așa-zișii iudei (jidani) din întreaga lume nu sunt semiți, ci sunt descendenții (k)hazarilor – care nu au nici o legătură cu pretinșii iudei biblici, deoarece (k)hazarii sunt un neam turco-mongol și, deci, sub aspect genetic, nu sunt „semiți“. Dimpotrivă, (k)hazarii sunt antisemiți, fiindcă turcii – frații mai mari ai (k)hazarilor – i-au cam căsăpit pe iudeii și pe arabii – adică pe semiții – din Palestina! (K)hazarii au devenit „iudei“ doar prin adoptarea forțată a talmudismului, în anul 740, la ordinul regelui lor Bulan – deci s-au „iudaizat“ (jidănit) prin ucaz, nu din convingere, de aceea sunt desemnați ca „iudei așkenazi“ – spre a fi deosebiți de „iudeii sefarzi“, care ar fi iudeii ce pretind că sunt descendenți din cei „biblici“. Cu atât mai mult „iudeii așkenazi“ nu pot fi numiți „semiți“, așa că „antisemitismul“ de care Silviu Vexler, sub oblăduirea Uniunii Europene, face atâta caz nu are nici un fundament.

 

 

De ce crește antisemitismul în statele U.E.?!

 

Totodată, în alte fraze ale Anexei 2 la Expunerea de motive se marșează pe aceste idei, copiate mot-à-mot din Propunerea de rezoluție din 29 mai 2017, depusă în urma declarațiilor Consiliului Comisiei Europene privind lupta contra antisemitismului[3] (2017/2692/RSP):

„A.  considérant que le nombre d’actes antisémites commis dans les États membres de l’Union a fortement augmenté ces dernières années, comme l’ont relevé, entre autres, l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) et l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne (FRA);

B.  considérant qu’il a été montré que des mesures de sécurité ciblées, une fois mises en place, contribuent à prévenir les agressions à caractère antisémite et à en réduire le nombre;

C.  considérant que la lutte contre l’antisémitisme est une responsabilité de la société dans son ensemble“; (…).

Iată și traducerea utilizată de Vexler în Expunere, umflată pe alocuri:

„A. întrucât numărul incidentelor antisemite în statele membre ale UE a crescut în mod semnificativ în ultimii ani, după cum relatează, printre altele, Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa (O.S.C.E.) și Agenția pentru Drepturi Fundamentale a U.E. (F.R.A.),

B. întrucât s-a relatat că măsurile de securitate avute în vedere, odată aplicate, au contribuit la prevenirea și reducerea numărului de atacuri antisemite violente;

C. întrucât combaterea antisemitismului este o responsabilitate a întregii societăți, (…)“.

Pretenția de la subpunctul C este literalmente absurdă, dar relevă deplina obsecviozitate a Consiliului Europei față de sionism: „combaterea antisemitismului este o obligație (aceasta este traducerea corectă, nu „este o responsabilitate“) a întregii societăți! De ce ar fi?! Societatea românească are obligația să combată antiromânismul, nu antisemitismul, mai ales că jidanii așkenazi din România nu sunt semiți, cum pretind ei, iudeii (jidanii), cum că ar fi semiți. De fapt, în subtextul acestei pretenții se ascunde dogma „poporului ales“, pe care, vezi, Doamne!, toată Omenirea are obligația să-l protejeze! Menționăm că la protejarea „poporului ales“ s-a obligat și europarlamentara Viorica Dăncilă, act prin care și-a obținut postul de premier al României[4]!

 

 

Descendența iudeilor așkenazi din khazari

 

Numai că nu a existat nici un „popor ales“ și, dacă, prin absurd, am admite că ar fi existat un asemenea popor, atunci iudeii (jidanii) actuali nu constituie „poporul ales“, deoarece, în cvasitotalitatea lor, jidanii așkenazi sunt descendenții (k)hazarilor! Deci, proiectul lui Vexler este în totală contradicție științifică cu istoria, este o falsificare grosieră a realității! Totuși, trebuie reținut un aspect favorabil nouă, românilor și, în general, goyim-ilor, care trebuie fructificat cu orice ocazie: între sefarzi și așkenazi există un război subteran, surd, dar virulent; au sinagogi separate și se urăsc atât de mult încât nu se suportă între ei nici sub pământ: au și cimitire separate! Descendența jidanilor așkenazi din (k)hazari este demonstrată absolut științific, inițial de înșiși savanții așkenazi: prof. univ. dr. Abraham Poliak a scris cartea Khazaria, publicată, în 1943, la Tel Aviv[5]; Arthur Koestler a dezvăluit acest fapt în cartea Al treisprezecilea Trib[6] – și presupunem că din această cauză a și fost „sinucis“; Bernard Lazare, cu faimoasa lui carte L’antisémitisme: son histoire et ses causes[7]; iar prof. univ. dr. Shlomo Sand chiar susține, pur și simplu, că atât poporul jidov, cât și statul Israel constituie o născocire, o „invenție“ – practic, o fraudă[8].

Apoi, și autori goyim au dezvoltat subiectul, ca Texe Marrs[9], Kevin Alan Brook[10], Arthur R. Butz, cu celebra carte The Hoax of the Twentieth Century: The Case Against the Presumed Extermination of European Jewry[11]; Edouard Drumont, La France juive[12]; David Duke, Jewish Supremacism[13].

Această enumerare de autori și cărți „antisemite“ ar putea fi extinsă pe câteva pagini.

                Așadar, de peste opt decenii este stabilit ferm și fără putință de tăgadă că jidanii așkenazi sunt descendenții khazarilor, nu sunt „evrei“ – cum ni se impune numai nouă, românilor, să-i denumim –, și, deci, în nici un caz, nu sunt „semiți“, cum vociferează cu patos Silviu Vexler! Ca atare, după cum relevă și Arthur Koestler, termenul de „antisemitism“ aplicat manifestărilor contra așkenazilor – care, practic, au cucerit, inițial prin imigrare, apoi, după 1945, manu militari Palestina transformată, în 1948, în Israel –, nu are absolut nici o noimă!

 

 

De  ce se accentuează antisemitismul în U.E.?!

 

Cât privește afirmațiile de la subpunctul A, apologeții holocaustului și ai antisemitismului din Uniunea Europeană nu se întreabă de ce „a crescut în mod semnificativ, în ultimii ani, numărul incidentelor antisemite în statele membre ale U.E.!“ De ce în statele membre ale U.E. apar, în ultimii ani și în creștere, acțiuni „antisemite“, unele chiar violente – cum traduce tendențios Vexler?! Nu se întreabă și nici nu-și răspund, fiindcă acești apologeți holocaustiști știu dinainte răspunsul: din cauză că tocmai iudeii (jidanii) sunt vinovații! Manifestările „antisemite“ – de fapt, antijidănești – ale popoarelor europene se situează în logica social-istorică bimilenară: după ce, în anul 70, împăratul Titus le-a distrus al doilea Templu din Ierusalim, iar cei care au scăpat necăsăpiți s-au împrăștiat în lume, iudeii din Europa au fost persecutați din cauza comportamentului eminamente cămătăresc și necinstit al jidanilor, denunțat încă de Iisus, în toate țările – îndeosebi în Anglia, Franța, Germania, Malta, Spania, Polonia, Rusia, Ungaria – și, pe alocuri, chiar exterminați – fie ei sefarzi sau așkenazi, descendenți (k)hazari! Altfel, de ce, acum, europenilor le-ar cășuna așa, din senin!, pe oameni nevinovați, și încă prin manifestări „violente“?! Sunt europenii atât de barbari, după trei milenii de civilizație, încât să violenteze, așa, degeaba, niște inocenți ca actualii iudei?! Sunt europenii exasperați sau chiar revoltați de sperietoarea „Holocaustului“ și, în legitimă apărare, reacționează, astfel, violent?! Ce-or fi avut cu jidanii revistei Charlie Hebdo – autointitulată „săptămânal iresponsabil“ – de i-au împușcat ca pe câini?! Iresponsabilii sunt duși la balamuc și nu tratați, nedemocratic, absolut terorist, cu pastile mov, de calibrul 7,62!

 

 

Primul holocaust autentic din „Eretz Israel“

 

Silviu Vexler și organizațiile europene care-l manevrează vor să ne impună o nouă dogmă prin îngenuncherea noastră în fața pretinsului „Holocaust“ pe care l-ar fi suferit iudeii așkenazi, dar, în mod perfid – iar perfidia este caracteristica esențială a talmudismului –, trec sub tăcere faptul că primul holocaust autentic din Istoria „Pământului Sfânt“ l-au comis chiar iudeii:

 

„29. Atunci a adunat David tot poporul și s-a dus asupra cetății Raba, s-a luptat împotriva ei și a luat-o.

30. Și a luat David de pe capul regelui ei coroana, care era de un talant de aur și cu pietre scumpe, și a pus-o pe capul său; a luat și foarte multă pradă din cetate.

31. Iar pe poporul care se afla în ea l-a scos și l-a pus sub ferăstrău și sub grapă de fier și sub securi de fier și l-a aruncat în cuptoarele de ars cărămidă. Așa a făcut el cu toate cetățile Amoniților. După aceea David s-a întors la Ierusalim cu tot poporul“ (2, Regi, 12, 29-31).

 

Versetele de mai sus atestă că iudeii biblicului David au comis primul holocaust autentic din istoria lumii, consemnat de ei înșiși, cu trufie, în Vechiul Testament, contra popoarelor vecine pe care le atacau: după ce i-au hăcuit, i-au tranșat pe amoniții din Raba – căci asta înseamnă că „i-au pus sub ferăstrău și sub grapă de fier și sub securi de fier“ –, apoi „i-au aruncat în cuptoarele de ars cărămidă“, adică i-au incinerat, „i-au ars de tot“: adică i-au holocaustat, în sensul propriu al termenului! „Așa a făcut el cu toate cetățile Amoniților“! Să ne amintim că însuși Moise a trimis 12 spioni în triburile vecine!

Cu câteva excepții ca Ecleziastul, Cântarea Cântărilor, Psalmii etc., Vechiul Testament – și îndeosebi Pentateuhul, care reprezintă Torah, adică a Talmudul – nu constituie decît un lung șir de crime și nelegiuiri săvârșite de conducătorii iudei. Crimele și nelegiuirile lor continuă și azi, nestingherite de nimeni: recenta masacrare – a câta, din 1948 încoace?! – a palestinienilor o demonstrează! Toate marile sărbători religioase iudaice nu sunt decît aniversări ale victoriilor în războaiele lor criminale contra popoarelor vecine! Așa cum iudeii de azi poată războaie contra Fâșiei Gaza, Libanului, Siriei etc.

 

 

Până când să suportăm supremația iudaică?!

 

Organizațiile financiare internaționale jidănești, ca F.M.I., B.I.R.D. etc. (adică pătura superpusă a acestei comunități agresive, parazitare, „de pradă“, cum o numea Nicolae Iorga) s-au extins ca o caracatiță la nivel global și au acaparat în mare parte puterea economico-financiară, iar pe plan intern, pe lângă dimensiunea economico-financiară, și-au subjugat și puterea politică, inclusiv mass media din România. Astfel, Oculta internațională are la dispoziție toate mijloacele politico-economice să treacă, mai ales prin impunerea proiectului de lege al lui S. Vexler, la următoarea etapă de colonizare/tiranie, în care recunoașterea și apărarea publică a valorilor naționale românești, de orice fel, să fie incriminate ca manifestări „antisemite“ în mult mai mare măsură decît o face acum criminala O.U.G. nr. 31/2002, fățuită prin Legea nr. 107/2006 și Legea nr. 217/2015 – care, deși sunt anticonstituționale, sunt, totuși, în vigoare!

Dacă „Legea lui Vexler“ – susținută de iudele autohtone – va fi adoptată de un Parlament trădător, dincolo de obturarea completă a libertății cuvântului și a opiniei, în pericol se află chiar libertatea viitoare a cetățenilor țării, care, din disperare, vor încerca să denunțe și să se opună agresiunilor materiale, fizice, axiologice și spirituale comise contra României. Dacă românii nu reacționează și nu semnează Petiția de față și, în genere, nu se revoltă radical și prompt contra acestor legi liberticide, trebuie să înțeleagă că se închid singuri în viitorul Gulag românesc – se bagă singuri și inconștient la gherlă! Practic, dacă rămân la fel de indiferenți cum sunt acum – de parcă ar fi drogați − o repetare vicleană a epocii iudeo-staliniste se va abate asupra României. Și realmente sunt drogați, conform sloganului „Ați prostit poporul cu televizorul!“

 

 

Cacealmaua cu „stabilitatea politică“

 

Românii trebuie să înțeleagă că proiectul înaintat de Vexler et Co. nu se bazează pe o stare de fapt actuală, reală, proprie și națională – căci trebuie să repetăm permanent: nu există antisemitism în România! –, ci face parte dintr-un vast proiect politico-polițienesc paneuropean de preîntâmpinare și reprimare promptă și totală a viitoarelor nemulțumiri din partea contestatarilor, îndeosebi a jurnaliștilor și intelectualilor onești și independenți, care vor încerca să denunțe acest viraj istoric, această tragică reîntoarcere la timpurile iudeo-bolșevice, din anii 1945-1964, reîntoarcere înlesnită de nefasta retrovoluție din decembrie 1989!

Actualul regim terorist și filosionist, aflat în fază de transformare larvară, de la omidă la fluture, își pregătește terenul ca să nu rămână, ca acum, o efemeridă, ci pentru a deveni peren, stabil! Acesta este și sensul abscons al apelului clasei conducătoare aservite alogenilor la „stabilitate politică“: pentru a-și putea pune în aplicare mașinațiile antiromânești, pentru a continua să jefuiască nestingherită averea țării, pentru a înstrăina și perverti Patrimoniul Național – din care fac parte Pământul țării, limba română, credința ortodoxă, tradițiile, istoria și cultura națională –, pentru a exploata „în liniște“ poporul român în deplină colaborare cu firmele transfrontaliere apatride, cu sedii în „paradisuri fiscale“!

Proiectul de lege nr. B135/29 martie 2018 al lui Silviu Vexler constituie expresia disprețului absolut al reprezentanților pretinsului „popor ales“ față de Neamul Românesc, pe care vor să-l însclavizeze! Acest proiect de lege este cel mai grav atentat la Securitatea națională și trebuie tratat, conform legii, cu duritate maximă, căci este o dovadă clară – semnată și înregistrată – de antiromânism!

 

 

„Legea lui Vexler“ ne leagă fedeleș, cu căluș în gură

 

În România nu există manifestări antisemite nici măcar banale, darămite „violente“. Deci, în privința acestor aspecte socio-etnice și religioase, proiectul lui Silviu Vexler este nu doar fals, tendențios, denigrator și neavenit, dar este chiar periculos, căci abia „Legea lui Vexler“ – care ne leagă fedeleș și ne pune căluș în gură – va provoca antiiudaism (antijidănism) în mod categoric și devastator. În România nu a existat holocaust și nu există nici antisemitism! Dar viitoarea „Lege Vexler“ le face întrutotul posibile!

Am dezvăluit că Viorica Dăncilă a votat pentru transformarea delictului de opinie antisemită în infracțiune, condamnabilă cu pușcăria. Acum Viorica Dăncilă a fost aburcată premier de către P.S.D., președintele P.S.D., Liviu Dragnea, în mod ocult, „face afaceri cu evreii“ – cum, în mod just și prompt, l-a denunțat președintele Klaus Iohannis! –, alianța contra-naturii P.S.D.-A.L.D.E., dominată de P.S.D. și sprijinită de grupul parlamentarilor minorităților (care totdeauna votează cu Puterea, ca să își păstreze scaunele de deputați!), deține ponderea absolută în Parlament, iar susținătorii proiectului lui Silviu Vexler sunt minoritari etnici și politici. Acest raționament nu este un sofism, ci un silogism valid.

Concluzia: „legea lui Vaxler“ – deși e o crimă contra poporului român – are toate șansele să fie votată de un parlament trădător, la heremul P.S.D., și să transforme România într-o închisoare!

Ca atare, decizia privind adoptarea sau respingerea proiectului nr. B135/29 martie 2018 nu mai este o decizie partinică, politicianistă – adică a partidelor dominante în Parlament, care-și trafichează interesele –, ci este o decizie cetățenească – adică o decizie politică, a cetățenilor care trebuie să participe direct la politica „cetății“, a României!

Românii trebuie să se trezească și să semneze masiv această petiție, astfel încât „legea lui Vexler“ să fie respinsă categoric!

Noi nu suntem împotriva nimănui, suntem doar pro-români și tocmai acest lucru ne este interzis, ca și cum am fi obligați să fim filo-iudei! Dar cu dușmanii țării vom fi intoleranți!

Cerem Parlamentului României să se trezească și să respingă de la bun început proiectul de lege depus de alogenul Silviu Vexler!

Legea nr. 51/1991 privind siguranța națională și Legea nr. 14/1992 privind organizarea și funcționarea Serviciului Român de Informații au devenit inactuale și ineficiente și, ca atare, cerem Parlamentului României să le modernizeze de urgență și să elimine din textele lor cuvântul antisemitism, care trebuie înlocuit cu termenul antiromânism. Pe cale de consecință, cerem Parlamentului României să emită, în cel mai scurt timp, o lege având drept obiect prevenirea și combaterea antiromânismului!

România trebuie să intre urgent în starea de legitimă apărare!

Români! Apărați-vă țara! Semnați această petiție! Pregătiți-vă să ieșiți în stradă pentru a vă apăra libertatea, acum, cât mai puteți!

 

Modalități de a intra în legătură cu autorii petiției (La unele petiții am constatat că există o fereastră cu această mențiune! Vedeți, vă rog, cum o puteți aranja.)[8] Cf. https://www.amazon.co.uk/Invention-Jewish-People-Shlomo-Sand/dp/1844676234; vezi și: https://www.amazon.com/Invention-Land-Israel-Holy-Homeland/dp/1781680833; https://newhumanist.org.uk/articles/4791/shlomo-sand-how-i-stopped-being-a-jew; Comment le peuple Juif fut inventé, pe https://www.youtube.com/watch?v=0yjxkHXfJUs; – Les Juifs ne sont pas les descendents d’anciens Hébreux, pe https://www.youtube.com/watch?v=H169UHvDEr4„Comment la terre d‘Israel fut inventée“ - Rencontre a l‘iReMMO, pe https://www.youtube.com/watch?v=taAUXOTx8Qg; – „Comment j‘ai cessé d‘être juif “ – Rencontre a l‘iReMMO, pe https://www.youtube.com/watch?v=BjGMgnXg_oo; Conference avec Shlomo Sand: „Si Netanyahou est juif, alors moi je suis bouddhiste“, pe https://www.youtube.com/watch?v=jkkaiaHqGdQ

Share

Adaugă comentariu


Codul de securitate
Actualizează

Copyright © NecenzuratMM.ro 2009-2021