UK Bookmakers

NOI, RUTENII DIN ROMÂNIA

Scris de Necenzurat. Posted in Rutenii


Congresul Mondial al Rutenilor, desfășurat în prima decadă a lunii iulie a anului trecut, la Munkacevo, Ujgorod și Svaliava, în Ucraina a creat o puternică efervescență atât în România cât și pe plan mondial. Primim o serie de propuneri de colaborare fie din țară, fie de peste hotare, mai mult sau mai puțin concrete. Uniunea Culturală a Rutenilor din România/UCRR este dispusă la diverse colaborări în folosul cauzei rutenilor dar nu în orice condiții. Noi ne-am impus nouă o serie de principii. Le-am respectat în toate demersurile noastre și nu le încălcăm deoarece nu vrem să prejudiciem cu nimic țelul nostru: afirmarea identității rutene prin tradiții, cultură și limbă.

    În nici un caz nu putem discuta cu cei care fac rabat de la această realitate, cea a existenței rutenilor ca popor distinct în cadrul slavilor în general, al slavilor de vest în particular. Istoria demonstrează clar evoluția noastră ca popor distinct din primul mileniu după Christos. Mai mult, existența unui popor se afirmă nu se discută.
    Rutenii din România suntem recunoscători poporului român pentru posibilitatea concretizării identității noastre alături de celelalte 19 minorități naționale din țara noastră. Instituțiile fundamentale ale statului român: Parlament, Președinție, Guvern fac posibilă afirmarea acestei identități prin legislație și sprijin financiar. UCRR este activ în  Grupul Minorităților Naționale din Camera Deputaților, unde poziția noastră este armonizată cu organizațiile etniilor reprezentate în forul legislativ românesc. De altfel, Grupul Minorităților Naționale este în permanent dialog cu celelalte grupuri parlamentare pentru a conlucra în favoarea interesului național, pe plan intern și extern. Noi, coștientizăm pe deplin faptul că România este membră a Uniunii Europene și, în consecință, nu ne abatem de la acest drum atunci când este solicitată prezența noastră la diverse acțiuni internaționale.
    Pentru noi are o foarte mare importanță colaborarea cu rutenii de pretutindeni. Ea se realizează, în primul rând, în cadrul Congresului Mondial al Rutenilor, care se desfășoară odată la doi ani, iar în perioada dintre congrese în forul decizional statutar, Consiliului Mondial al Rutenilor. Președinții săi, enumerați în succesiunea exercitării mandatului lor, Vasil Turok-Hetes, Alexander Zozuleak, Andrij Kopcza, Paul Robert Magocsi și Djura Papuga, au realizat de-a lungul timpului o reprezentare internațională consistentă a etniei noastre. Nu excludem și alte colaborări în măsura în care nu aduc prejudicii cauzei rutenilor și nu este denigrat congresul sau consiliul nostru. După anul 1989 acestea au promovat  rutenismul pretutindeni în lume, în special în Europa Central Răsăriteană și în America de Nord. Rutenii din România suntem mândrii că uniunea noastră este membră cu drepturi depline a acestor organisme internaționale rutene. Am găzduit, în anul 2007, un congres mondial iar în anul 2015 vom avea din nou această onoare și bucurie.
    Noi credem că viitorul rutenilor este structural legat de cel al Uniunii Europene. Aceasta asigură afirmarea concretă a democrației, premisă esențială pentru manifestarea identității noastre rutene. Cvasitotalitatea țărilor unde locuiesc ruteni, Polonia, Cehia, Slovacia, Ungaria, Croația, România, sunt membre ale Uniunii Europene iar Serbia este pe drumul final al integrării. Toate acestea ne întăresc convingerea că europenismul asigură un climat deplin favorabil rutenismului. Așteptăm cu încredere clipa când toate țările continentului nostru unde locuiesc ruteni vor fi membre ale Uniunii Europene. De altfel, prima manifestare națională modernă a rutenilor s-a derulat în timpul Revoluției din anii 1848-1849. Atunci liderul spiritual și politic al etniei noastre, Aleksander Duhnovici, a concretizat deviza rutenilor valabilă și azi: „Am fost, sunt și voi rămâne rutean”. Și ce altceva reprezintă pașoptismul decât o manifestare avant la lèttre a europenismului de azi, consacrat în epoca postbelică? Deci, acest drum pe care ni-l asumăm este de fapt o continuare a valorilor afirmate de patriarhul spiritual al rutenilor Aleksander Duhnovici. Cea de-a treia renaștere națională a rutenilor, concretizată după anul 1989, continuă evoluția ruteană pe un drum ascendent astfel încât să nu existe nici un dubiu cu privire la istoria și existența rutenilor.

Share
The Best betting exchange http://f.artbetting.netby ArtBetting.Net
All CMS Templates - Click Here
Copyright © NecenzuratMM.ro 2009-2020