UK Bookmakers

Maramureșeni prezenți la reuniunile de primăvară ale Comisiilor ARE

Scris de CJMM. Posted in Social


O delegație a județului Maramureș participă în aceste zile la reuniunile de primăvara ale Adunării Regiunilor Europei în Orebro, Suedia. De mai multe ori pe an, A.E.R. întrunește regiunile pentru a dezbate împreună viitoarele proiecte comune, dar și pentru a schimba exemple de bună practică în diverse domenii de interes reciproc. Din partea Consiliului Județean Maramureș participă consilierii județeni Sorin Pop și Călin Pop, alături de reprezentanții Biroului Relații Internaționale, Mihaela Lițe, șef birou și Gheorghe Paul Szaniszlo, consilier superior.
Reuniunile se axează în principal pe tematica alimentară, inovativă, tineret și sănătate. Reprezentanții județului Maramureș au participat activ prin intervenții în cadrul grupurilor de lucru ”Energie și Schimbări Climatice” și ”Transport și Mobilitate”, prezentând proiectele și inițiativele Consiliului Județean Maramureș în aceste domenii. Totodată, reprezentanții Consiliului Județean au prezentat ca exemplu de bună practică și modul de implementare și derulare a proiectului Food Chain 4 EU care își dorește, printre altele, ca finalitate, constituirea brandului ”Bun de Maramureș”.
Județul Maramureș este membru al acestei organizații din 1997, reușind de-a lungul timpului să beneficieze de o rețea internațională de cooperare și diverse schimburi de experiență regionale. În luna august 2018, Consiliul Județean Maramureș a organizat în județul nostru, Academia de vară ARE.

Emil Munteanu (PSD): ”Termenul pentru depunerea declarației unice se prelungește până la 31 iulie”

Scris de PSD. Posted in Social


Guvernul a luat decizia prelungirii până la 31 iulie a termenului de depunere a declarației pentru venituri din activități independente, pentru a da mai mult răgaz și a permite tuturor celor care au această obligație să și-o îndeplinească în condiții civilizate, fără sincope. Declarația pentru venituri din activități independente se va depune doar online și nu va exista posibilitatea de a depune această declarația la ghișeu, susține consilierul județean PSD Emil Muntean.
Prin prezenta ordonanţă de urgenţă s-a propus, pentru anul 2019, prorogarea termenului de depunere a Declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice, precum şi a formularului 230 -Cerere privind destinaţia sumei reprezentând 2% sau 3,5% din  impozitul anual pe veniturile din salarii şi din pensii-, până la data de 31 iulie 2019, inclusiv. Totodată, s-a propus şi prorogarea termenului pentru plata impozitului pe venit şi a contribuţiilor sociale obligatorii, datorate de persoanele fizice în situaţiile reglementate de Codul fiscal, până la data de 31 iulie 2019, inclusiv, s-a arătat în Nota de fundamentare care a însoțit proiectul de act normativ.

Consilierii județeni și-au dat acordul pentru preluarea unor terenuri în Cavnic, în vederea construirii de parcări auto

Scris de CJMM. Posted in Social


La ședința ordinară de la finalul lunii februarie 2019, consilierii județeni au votat pentru trecerea unor bunuri din domeniul public al orașului Cavnic, în domeniul public al județului Maramureș, în vederea construirii unor parcări auto. În expunerea de motive, președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea a arătat că, în vederea îmbunătățirii condițiilor de trafic pe DJ 109 F, în zona pârtiilor de schi din orașul Cavnic, precum și pentru asigurarea unor condiții mai bune pentru turiști, Consiliul Județean Maramureș intenționează să realizeze unele obiective de interes public pe raza orașului Cavnic, respectiv parcări auto în zona pârtiilor de schi, însă pentru a putea finanța aceste obiective, terenurile pe care urmează să se construiască acestea trebuie să facă parte din domeniul public al județului. În urma analizării situației juridice a terenurilor din zona respectivă au fost identificate unele loturi de teren, proprietatea orașului Cavnic, care corespund acestor investiții, însă loturile fac parte din suprafețe mai mari de teren și sunt înscrise în cărți funciare diferite. În acest sens, în vederea întocmirii documentațiilor cadastrale necesare identificării cu numere cadastrale pentru aceste terenuri, documente din care să rezulte categoria terenurilor și suprafețele exacte, a fost necesar ca acestea să fie trecute din patrimoniul orașului Cavnic în patrimoniul județului Maramureș. Conform legislației în vigoare, trecerea unui bun din domeniul public al unei unități administrativ-teritoriale în domeniul public al județului se face la cererea Consiliului Județean, prin hotărâre a Consiliului Local.

21 februarie - ziua internațională a limbii materne

Scris de Prof. Maria Saghin. Posted in Social


In fiecare an, la 21 februarie, celebrăm prin multiple evenimente ziua limbii materne, așa cum s-a hotărât în anul 1999 în cadrul UNESCO. Oamenii au devenit conștienți de faptul că limba popoarelor este cea mai de preț bogație culturală a omenirii, deci trebuie conservată, transmisă viitoarelor generații.
Limba maternă ruteană este instrumentul prin care se manifestă conștiința națională a poporului nostru, identitatea sa culturală, este mijlocul prin care tinerii ruteni vor moșteni și duce mai departe  aceste valori.
Dulcele glas al mamei nu poate fi uitat, oriunde am pleca, el e garanția identității noastre și atunci când ne chinuie dorul de casă, ni-l alinăm în limba în care ne cânta mama. Așa am asigurat trecerea demnă prin zbuciumata noastră istorie până astăzi.
Uniunea Culturală a Rutenilor din România joacă un rol decisiv în acest procesul de renaștere a conștiinței naționale a rutenilor. Le-a redat acestora încrederea și speranța, șansa de-a vorbi, de-a se exprima liber, de-a crea și perpetua ceea ce le-a dăruit mama încă din leagăn, limba ruteană și odată cu ea conștiința de sine a unui popor, cultura și spiritualitatea, toată frumusețea și bogația ei. Țelul nostru este să demonstrăm că limba ruteană este vie, trăiește și va trăi pentru vecie împreună cu poporul său.

Propunere pentru desfășurarea olimpiadelor județene de Limba și Literatura romani și Istoria și Tradițiile Romilor la Șomcuta Mare

Scris de IP. Posted in Social


Frecvența elevilor de etnie romă la Școala Gimnazială ”Petofi Sandor” din Coltău a fost analizată de inspectorul pe problemele romilor din cadrul Instituţiei Prefectului Judeţul Maramureş, Cristina Moldovan, împreună cu inspectorul școlar pentru minorități problemele din cadrul Inspectoratului Şcolar Județean Maramureş, Edith Lapşanszki. La discuțiile referitoare la prezența la cursurile școlare, respectiv situația abandonului școlar au participat directorul Robert Mezei, directorul adjunct Crina Petruș, mediatorul școlar, cadre didactice și elevi. S-a pus accent pe importanța conștientizării elevilor de etnie romă cu privire la frecventarea orelor de curs, dar și la semnificația accesului la educație, respectiv locurile special alocate pentru romi în învățământul liceal și gimnazial. Pentru anul școlar 2018-2019 sunt înscriși 330 elevi romi, din care 95 sunt preșcolari, 169 sunt înscriși în clasele 0-IV, iar 66 elevi în clasele V-VIII.

Consiliul Județean Maramureș are 178 de posturi ocupate și 20 vacante, la începutul anului 2019

Scris de CJMM. Posted in Social


În urma solicitării transmise de consilierul județean, Marinel Kovacs, fost președinte al Consiliului Județean Maramureș în mandatul 2004 – 2008, șeful administrației județene, Gabriel Zetea a prezentat situația numărului de posturi vacante și ocupate în perioada 2004 – 2019.
Astfel, datele statistice arată că, în anul 2004, la preluarea mandatului de președinte de către Marinel Kovacs, organigrama Consiliului Județean Maramureș prevedea 131 de posturi, din care ocupate 116 și vacante 15. La predarea mandatului, organigrama a crescut cu 17 posturi ajungând la 148, din care erau ocupate 128 și vacante 20. Și sub conducerea lui Mircea Man, între anii 2008 – 2012, numărul posturilor din organigramă a crescut cu 18, de la 148 la 166. Dintre acestea, la predarea mandatului erau ocupate 117 și vacante 49. În mandatul lui Zamfir Ciceu (2012 – 2016), numărul posturilor a crescut cu 27, ajungând la 193 de posturi în organigramă, din care la predarea mandatului erau ocupate 151 și vacante 42. Din anul 2016, când președinția CJ Maramureș a revenit lui Gabriel Zetea, organigrama a mai crescut cu doar 5 posturi, ajungând la 198, față de 193, câte au fost la preluarea mandatului. În prezent, la nivelul instituției județene sunt ocupate 178 de posturi și vacante 20.

Consiliul Județean Maramureș a transmis aprecieri organizatorilor și participanților la cea de-a XVI-a ediție a MaraMedica

Scris de CJMM. Posted in Social


Joi, 28 februarie a avut loc deschiderea oficială a  celei de a XVI-a ediții a manifestărilor științifice medicale din cadrul expoziției MaraMedica 2019. La deschidere au participat oficialități din Ministerul Sănătății, reprezentanți din domeniul medical, oficialități locale și județene, nenumărați expozanți de produse medicale. Instituția Consiliului Județean Maramureș a fost reprezentată de vicepreședintele Ioan Doru Dăncuș. În  mesajul său, reprezentantul executivului CJ Maramureș declarat că se bucură să vadă, în aceste zile, atât de mulți oameni preocupați de profesia lor, care încearcă prin diverse metode să se perfecționeze și să crească nivelul calitativ în domeniul în care activează.
”Cu toții sunt demni și vrednici de jurământul pe care l-au făcut și, din acest motiv am ținut să îi felicit, în numele Consiliului Județean, pentru această inițiativă derulată în parteneriat cu o altă instituție de profesioniști, respectiv Camera de Comerț și Industrie Maramureș. Consider că este important ca între instituțiile maramureșene să existe relații de bună colaborare, care aduc un plus valoare tuturor celor implicați. Administrația județeană, care are în subordine două unități de elită din domeniul medical, face tot ce este necesar pentru ca actual sanitar să nu aibă de suferit.

Propuneri pentru dezvoltarea serviciilor sociale pentru persoanele vârstnice

Scris de IP. Posted in Social


La întâlnirea Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru problemele persoanelor vârstnice au fost discutate probleme referitoare la serviciile sociale pentru persoanele vârstnice, îngrijirea la domiciliu a persoanelor cu nevoi speciale, respectiv un memoriu depus de către structurile reprezentative ale rezerviștilor din Sistemul Național de Ordine Publică și Siguranță Națională. De asemenea, au fost aduse în atenție aspecte cu privire la centrele rezidențiale pentru persoanele vârstnice de la Coroieni și Coltău.
Președintele Consiliu Județean al Persoanelor Vârstnice, Ștefan Lupșa, a declarat că problemele cu privire la serviciile medicale ale persoanelor vârstnice sunt în atenția autorităților și au fost rezolvate. Nu sunt asigurate toate serviciile sociale pentru persoanelor vârstnice, mai ales serviciile de îngrijire la domiciliu. Dezvoltarea acestor servicii ar rezolva parțial o parte din probleme prin centrele rezidențiale, dar nu rezolvă îngrijirea la domiciliu, fiindcă în această situație este nevoie de personal specializat care trebuie plătit, a mai adăugat Ștefan Lupșa. Una dintre propunerile făcute a fost scutirea persoanelor vârstnice de obligații, astfel încât persoanele vârstnice să primească o pensie netă pentru a avea fondurile necesare achitării serviciilor de îngrijire la domiciliu.

Reprezentanți ai CJ Maramureș - prezenți la o dezbatere publică pe teme turistice, în Cluj Napoca

Scris de CJMM. Posted in Social


Joi, 28 februarie 2019, o echipă a Biroului de Informare Turistică din cadrul Serviciului Relații Publice al Consiliului Județean Maramureș a participat, în municipiul Cluj Napoca, la o dezbatere publică organizată în cadrul proiectului “Politici în Turism pentru o Dezvoltare Durabilă”. Evenimentul a fost organizat de Agenția de Dezvoltare Durabilă a județului Brașov (ADDJB) împreună cu Asociația pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului din județul Brașov (APDT Brasov) și Asociația de Dezvoltare Economică și Regională Suceava (ADER Suceava), din calitate de parteneri.
La întâlnire au participat persoane care activează în domeniul turismului, respectiv reprezentanți ai Consiliului Județean Salaj, ai Primăriei Zalău, CNIPT Șimleu Silvaniei, ai Consiliului Județean Satu Mare, ai Asociației Cluj Guided Tours, Ministerului Turismului, Colleoni Travel, ai Asociației Clubul Montan Carpați 29. Au mai fost prezenți reprezentanți ai UBB Cluj-Napoca, ai primăriilor Cluj-Napoca și Oradea, de la Consiliul Județean Cluj, CNIPT Borșa și CNIPT Sighetu Marmației.

Mecanic auto și ospătar sunt cele mai solicitate domenii de studiu în învățământul profesional și tehnic

Scris de IP. Posted in Social


La întâlnirea Comisiei de Dialog Social, inspectorul școlar adjunct Mihai Pop a prezentat o situație a învățământului profesional și tehnic la nivelul județului, în acord cu necesitățile pieței muncii. În perioada 2014-2020 s-a înregistrat o creștere procentuală a interesului absolvenților de clasa a VIII-a pentru învățământul profesional, cu toate că numărul acestora scade pe județ. Există fluctuații de la un an la altul pentru că elevii se transferă de la învățământul profesional la liceu, dar și invers, de la liceu la învățământul profesional. De asemenea, a crescut interesul și numărul operatorilor economici, care sprijină învățământul profesional. Au fost înființate clase de învățământ profesional în mediu rural, la școli gimnaziale cum ar fi Școala Gimnazială ”Lucian Blaga” Fărcașa, cel mai reprezentativ exemplu de bună practică și din anul trecut școlar, Școala Gimnazială Dumbrăvița, care sunt sprijinite de agenții economici din zonă.  Școala Gimnazială ”Liviu Rebreanu” din orașul Dragomirești își propune înființarea unei școli profesionale în localitate, la solicitarea operatorilor economici care își desfășoară activitatea la nivelul unității-administrativ-teritoriale. Mai sunt clase de învățământ profesional în sistemul particular, la Liceul Tehnologic UCECOM ”Spiru Haret” din Baia Mare, dar și în învățământul special, la Centrul Școlar de Educație Incluzivă din Târgu Lăpuș, a menționat inspectorul școlar de specialitate Livia Pop.

The Best betting exchange http://f.artbetting.netby ArtBetting.Net
All CMS Templates - Click Here
Copyright © NecenzuratMM.ro 2009-2019