Slujba de pomenire a eroilor români, la Haguenau, pe 9 mai

Scris de RGN. Posted in Sos Romania


Pe 9 mai, de la ora 16,00, va avea loc slujba anuală în Cimitirul militar de la Haguenau - careul eroilor români ținută de părintele Vasile Iorgulescu de la parohia românească din Strasbourg, se arată întro comunicare preluată de Romanian Global News.
Ceremonia va cuprinde: depunere de jerbe din partea Consulatului general al României la Strasbourg, slujba de parastas, agapă simplă. Întoarcerea la Strasbourg pentru Vecernie, va avea loc la ora 18.30.
"Dupà cum stiti, în anii trecuti, datà fiind configuratia specialà a Cimitirului "Saint-Georges" din Haguenau - asezat nu departe de centrul orasului si reunind în aceeasi incintà cimitirul parohial si necropola militarà - formulele de organizare adoptate de noi au variat si ele si s-au schimbat în functie de experientà.

Am gàsit cà cea mai potrività este aceasta: sà sàvârsim slujba si ceremonia civilà în dupà-amiaza sâmbetei celei mai apropiate de Ziua Victoriei de la 8 mai si sà ne reculegem la càpàtâiul eroilor nostri pret de câteva momente în ajunul pomenirii lor la Sfânta Proscomidie din duminica ce va urma.

Sau, mai pe scurt: sâmbàtà dupà-amiaza pomenirea eroilor în cimitir, duminicà - pomenirea lor la Sfânta Liturghie.

Contàm pe prezenta dumneavoastrà la aceastà slujbà dar atât de importantà, precizând cà una dintre chemàrile dintâi ale Comunitàtii noastre este aceea ce a veghea ca sà nu se stingà candela rugàciunii pe mormintele lor. Am observat în ultimii ani o slàbire a grijii pentru memoria ostasilor români din Alsacia, ceea ce mi se pare trist si grav. Ori de câte ori se apropie data pomenirii lor îmi vin în minte cuvintele grele ale Sfântului Ioan Hrisostom (pe care-l comemoràm anul acesta): "Cine uità sà-si pomeneascà stràmosii si eroii, uitat sà fie la rândul lui!" Sà nu fie asa la noi!

Putem jertfi o dupà-amiazà pentru a fi alàturi de cei care s-au stins în disperarea singuràtàtii si nu au pe nimeni ca sà le aprindà o lumânare la càpàtâi. Le datoràm recunostintà, sà nu abdicàm de la datoria noastrà cea atât de usor de împlinit! "

Mai jos, planul pentru a ajunge usor la Cimitir si legàtura càtre site-ul parohiei, unde gàsiti programul detaliat al slujbelor si activitàtilor din lunile urmàtoare.

Adresa Cimitirului: 1 route de Marienthal - HAGUENAU:

https://www.google.fr/maps/place/1+Route+de+Marienthal,+67500+Haguenau/@48.8083881,7.7975702,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x4796eae7e4b51a33:0xa560a4579cbcb3d6

http://www.rgnpress.ro/rgn_14/index.php?option=com_content&view=article&id=17414:slujba-de-pomenire-a-eroilor-romani-la-haguenau-pe-9-mai&catid=49:cultura--culte&Itemid=74

Share
Copyright © NecenzuratMM.ro 2009-2020