În timp ce România ajută Ucraina, Kievul continuă abordarea stalinistă și politica de „moldovenizare” a românilor din Ucraina

Scris de RGN. Posted in Sos Romania


Ca urmare a răspunsului evaziv al Kievului la cererea de unificarea celor două programe de învăţământ existente, pentru instituţiile şcolare cu predare în limba română şi „moldovenească" din Ucraina, Asociaţia "Basarabia" a Românilor din regiunea Odesa face apel către Preşedinţii celor două state înrudite ale românilor din Sudul Basarabiei – România şi Republica Moldova – domnii Klaus Iohannis şi Nicolae Timofti, către Guvernele celor două state româneşti, Parlamentul României şi Parlamentul Republicii Moldova, Academia Română, Academia de Ştiinţe a Republicii Moldova, dar şi Academia de Ştiinţe a Ucrainei – să susţină cauza unicei identităţi naţionale a românităţii din Ucraina, şi a unicităţii denumirii de limbă română, în relaţiile cu autorităţile statului ucrainean, transmite corespondentul Romanian Global News din Sudul Basarabiei.

 

„Conducerea Asociaţiei „BASARABIA" a Românilor din regiunea Odesa îşi declară îngrijorarea privind starea reală a lucrurilor în domeniul democratizării şi europenizării statului, autorităţilor şi a societăţii ucrainene per ansamblu. Drept motiv pentru aceste afirmaţii serveşte continuarea de către reprezentanţii executivului de la Kiev a practicilor bolşevice-staliniste de abordare a situaţiei comunităţii românofone din Ucraina, reprezentată de un singur popor, divizat artficial şi premeditat în urma pactului Molotov-Ribbentrop în români şi „moldoveni", inclusiv prin propagarea falsei idei de limbă „moldovenească" în teritoriile anexate de URSS în urma acestui pact hitlerist-stalinist – teritorii alipite R.S.S. Ucrainene - actuala regiune Cernăuţi şi Sudul Basarabiei din componenţa regiunii Odesa.

Urmare a demersului Asociaţiei „Basarabia" din 31 Martie 2015 – Memoriul privind unificarea celor două programe de învăţământ existente, pentru instituţiile şcolare cu predare în limba română şi „moldovenească" din Ucraina, într-o singură programă de învăţământ, prin trecerea tuturor acestor instituţii şcolare la învăţământul conform programei pentru instituţiile şcolare cu predare în limba română, Ministerul Învăţământului şi Ştiinţei din Ucraina, la solicitarea Secretariatului Cabinetului de Miniştri al Ucrainei nr. 17776/0/1-15 a răspuns, într-un mod foarte evaziv la apelul nostru.

Redăm mai jos traducerea din limba ucraineană a scrisorii nr. 2/3-13-722-15 din 15.04.2015 – poziţie oficală a Minsiterului Învăţământului şi Ştiinţei din Ucraina, semnat de Iu. G. Kononenko, şef al Departamentului Învăţământ Mediu şi Preşcolar:

Preşedintelui Asociaţiei Naţional-Culturale a Românilor din regiunea Odesa „Basarabia" Popescu A.

Stimate domnule Anatol!

Departamentul Învăţământ Mediu şi Preşcolar al Ministerului Învăţământului şi Ştiinţei din Ucraina a examinat adresarea Dumneavoastră din 31 Martie 2015 privind unificarea celor două programe de învăţământ existente, pentru instituţiile şcolare cu predare în limba română şi moldovenească din Ucraina, într-o singură programă de învăţământ, prin trecerea tuturor acestor instituţii şcolare la învăţământul conform programei pentru instituţiile şcolare cu predare în limba română.

Menţionăm, că problemele generale a denumirilor de limbi nu sunt de competenţa Ministerului.

În acelaşi timp vă anunţăm, că art.2 al Legii Ucrainei privind ratificarea Cartei europene a limbilor regionale şi minoritare prevede că dispoziţiile Cartei se aplica asupra limbilor următoarelor minorităţi naţionale din Ucraina: "belarusă, bulgară, găgăuză, greacă, evreiască, a tătarilor din Crimeea, moldoveneească, germană, poloneză, rusă, română, slovacă şi maghiară".

Reprezentanţii comunităţii moldoveneşti consideră că denumirea limbii lor este moldovenească. Respectiv, Ministerul elaborează şi implementează programe de învăţământ în limba moldovenească.

De asemeni, vă recomandăm să rezolvaţi într-un mod tolerant şi cu respect reciproc problemele care necesită discuţii, cu participarea societăţii civile a minorităţilor naţionale moldovenească şi română."

Suntem ferm convinşi că o asemenea abordare nu corespunde tendinţelor actuale de decomunizare şi desovietizare a statului ucrainean şi a societăţii civile ucrainene, exprimate printr-o serie de adoptări normative/legislative recente ale Parlamentului Ucrainei. În condiţiile unei politici declarative democratice şi pro-europene abordate la nivel central este inadmisibilă sustragerea tezelor convenabile unei politici asimiliaţioniste privind minoritatea naţională română şi/sau "moldovenească din Ucraina, din contextual general al politicii de condamnare a regimurilor totalitare.

Considerăm "moldovenizarea" învăţământului românesc din URSS drept o acţiune premeditată a regimului communist-totalitar al Kremlinului de deznaţionalizare a populaţiei românofone băştinaşe din RSS Moldovenească şi RSS Ucraineană, iar prin urmare – şi menţinerea tezelor moldoveniste şi a denumirii de limbă "moldovenească" în domeniul învăţământului mediu din regiunea Odesa în perioada de independenţă a Ucrainei – drept continuare de către statul ucrainean a politicii premeditate de deznaţionalizare a popoarelor de regimul communist-totalitar de la Moscova.

Prin prezenta declaraţie Asociaţia "Basarabia" a Românilor din regiunea Odesa face apel către Preşedinţii celor două state înrudite ale românilor din Sudul Basarabiei – România şi Republica Moldova – domnii Klaus Iohannis şi Nicolae Timofti, către Guvernele celor două state româneşti, Parlamentul României şi Parlamentul Republicii Moldova, Academia Română, Academia de Ştiinţe a Republicii Moldova, dar şi Academia de Ştiinţe a Ucrainei – să susţină cauza unicei identităţi naţionale a românităţii din Ucraina, şi a unicităţii denumirii de limbă română, în relaţiile cu autorităţile statului ucrainean.

Nu în ultimul rând, ne adresăm societăţii civile române din Ucraina cu rugămintea de a susţine, în mod oficial, demersurile Asociaţiei "Basarabia" privind cauza naţională românească şi respectarea drepturilor minorităţii naţionale române autohtone din Ucraina.

http://www.rgnpress.ro/rgn_14/index.php?option=com_content&view=article&id=17570:in-timp-ce-romania-ajut-ucraina-kievul-continu-abordarea-stalinist-i-politica-de-moldovenizare-a-romanilor-din-ucraina&catid=47:politic&Itemid=78

Share
Copyright © NecenzuratMM.ro 2009-2020