UK Bookmakers

REMEMBER GICĂ POPESCU: E TIMPUL! RESPECT, ROMÂNIA! (II)

Scris de Ioan R. Ster. Posted in Sport


Vă prezentăm astăzi partea a doua a Programului Național de dezvoltare a fotbalului românesc, pe care Gică Popescu l-a propus în campania pentru șefia Federației Române de Fotbal, program care nu s-a aplicat niciodată. S-ar fi putut aplica dacă Baciul nu ar fi fost înfrânt de sistem și ar fi devenit Președinte al FRF.

 

PROGRAMUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE A FOTBALULUI ROMÂNESC (II)

VIZIUNE ŞI STATEGIE

Ne trebuie o cale! O cale a noastră, a românilor! Sistemul nostru prin care

vom reuşi!

Viziunea mea este să construim calea prin care vom reuşi. Misiunea pe care

doresc să mi-o asum în ceea ce priveşte fotbalul românesc este definirea, crearea şi implementarea unei stategii care să ducă fotbalul românesc spre succes. Fiecare stategie, fiecare plan porneşte de la o idee centrală, de la un concept care defineşte intregul ansamblu. Strategia pe care eu îmi doresc s-o pun în practică in ceea ce priveşte fotbalul românesc este definirea, crearea şi implementarea unei viziuni şi a unui concept unitar al fotbalului românesc. Este punctul de la care trebuie să pornească tot ce ne dorim să construim la orice nivel al fotbalului nostru.

Nu este vorba doar despre nişte idei puse pe hârtie, este vorba de un mod de

gândire şi acţiune.

Acum suntem în situaţia în care să ne definim punctele forte, principiile noatre

de lucru şi metodele pe care le vom aplica plecând de la caracteristicile native ale fotbalistului romţn, de la potenţialul său încă neexploatat complet, intr-un mod profesionist şi organizat.

Eu şi echipa mea vom lucra să construim baza pe care se va spijini această

stategie:

 • UNDE: - terenuri, baze sportive, stadioane
 • CU CINE: - antrenori, jucători, manageri sportivi
 • CUM: - campionate, cupe, turnee

Investiţiile şi implicarea în fotbal trebuie încurajate, iar cei care fac deja

acest lucru trebuie susţinuţi printr-un sistem corect, transparent şi care are ca obiectiv performanţa.

 

Fiecare dintre cele trei de mai sus joacă un rol esenţial. Nu putem atinge nivelul competitiv pe care cu toţii ni-l dorim şi rezultatele visate, fără să avem pe ce să ne sprijinim.

Ne trebuie terenuri de fotbal pentru că în jurul acestora apare emulaţia; ele atrag copiii să joace fotbal. Ne trebuie oameni bine pregătiţi care să ştie ce să transmită, cum să modeleze viitoarele generaţii de fotbalişti. Ne trebuie jucători crescuţi intr-un climat de performanţă, în competiţii puternice.

Toate formează structura solidă a oricărui sport, indiferent de ţara şi de

talentul nativ al poporului.

Împreună cu acestea, trebuie să ne gândim şi să aplicăm o promovare a

valenţelor etice, educative şi de integrare socială a fotbalului. Este nevoie de un climat pozitiv prin promovarea spiritului de fair-play.

Cluburile, în calitate de actori principali, trebuie să beneficieze de suportul

FRF în ceea ce priveşte pregătirea angajaţilor, dezvoltarea departamentelor care le compun, cît şi prin crearea unui cadru legal care să încurajeze sportivitatea, corectitudinea, legalitatea.

 

Suntem prea săraci pentru a ne permite să mai pierdem chiar şi un singur

fotbalist!

 1. a. PROIECTUL NATIONAL DE PROMOVARE A SPORTULUI ÎN ŞCOLI

 

Ani întregi am beneficiat de rezultatele unei generaţii de excepţie sau ale unor sportivi remarcabili. Ne găsim acum în momentul în care ne lipsesc atît rezultatele cît şi cei care să le aducă. Iar prezentul cât şi viitorul nu arată deloc plăcut: număr mic de copii interesaţi de sport, număr şi mai mic de performeri, dispariţia rezultatelor.

Unde îi găsim pe aceşti copii? Există? Îi putem atrage către sport?

Prima soluţie pe care eu şi echipa mea o propunem este să întoarcem şi să

deschidem sportul către cei cărora le aparşine: comunităţile locale din România. Oamenii care îi urmăresc pe sportivii noştri, cei care îşi încurajează şi îşi susţin copiii să practice un sport de performantă.

Am demarat deja discuţiile cu conducerile Ministerului Educaţiei Naţionale şi

Ministerului Tineretului şi sportului, pentru a face primii paşi în crearea unui proiect naţional de promovare a sportului în şcoli.

Discuţiile avute până în prezent cu reprezentanţii ambelor ministere au dovedit

că aceste instituţii sunt dispuse, deschise şi dornice să susţină programul de popularizare a practicării sportului în rândul copiilor. Prin implicarea MTS dorim ca toate federaţiile sportive din România să ia parte la acest proiect, astfel încât să contribuim la o creştere de ansamblu a numărului de copii care practică sportul în România.

Copiii selectaţi astfel vor fi incluşi în programul de pregătire permanentă al

centrelor Regionale.

Care sunt paşii acestui program pe care eu şi echipa mea îl propunem:

 

 1. 1. efectuarea unui sondaj în rândul copiilor, cu privire la sportul pe care ar dori să îl practice în mod regulat. În funcţie de rezultatele sondajului, va fi stabilită ponderea respectivului sport în orele opţionale de educaţie fitică. Astfel, în orele de fotbal, profesorii de sport vor fi asistaţi de antrenorii zonali ai FRF. Aceştia din urmă vor avea posibilitatea de a descoperi noi talente;
 2. 2. crearea de competiţii pentru echipele şcolare, în parteneriat cu MEC, MTS, AJF-uri şi autorităţile locale, astfel încât să putem avea încă o arie de selecţie, în paralel cu motivarea profesorilor de a forma selecţionate şcolare şi de a participa la aceste evenimente. Se va încerca atragerea atât a fetelor, cât şi a băieţilor către fotbal şi practicarea acestuia în mod regulat, în cadrul orelor de educaţie fizică;
 3. 3. copiii care vor dovedi aptitudini pentru fotbal vor fi selecţionţi de către antrenorul federal zonal, apoi vor fi convocaţi în Centre Regionale de fotbal, unde le vor putea fi evaluate riguros aptitudinile; cei mai talentaţi vor fi propuşi către cluburile din localitatea respectivă, beneficiind în continuare şi de pregătire individuală, separată, cu antrenorul federal zonal;
 4. 4. copiii selectaţi astfel vor fi incluşi în programul de pregatire permanentă al Centrelor Regionale, despre care voi discuta pe larg la secţiunea consacrată acestora.

Readucerea copiilor către terenul de sport, lucru care a dispărut în ultimii

ani.

Beneficii directe:

 • readucerea copiilor către terenul de sport, lucru care a dispărut în ultimii ani;
 • o foarte bună acoperire la nivel de selecţie, astfel încât să nu pierdem niciun posibil viitor jucător de performanşă; primul pas către crearea unei baze de date naţionale a tuturor copiilor cu potenţial fotbalistic;
 • folosirea permanentă a aceloraşi criterii de selecţie şi promovare, universal valabile, în toate zonele ţării! Cei mai buni copii vor beneficia de aceeaşi pregătire, de acelaşi sistem de creştere şi dezvoltare pe întreg teritoriul ţării. De o gândire unitară care va accelera integrarea lor la nivelul echipelor naţionale.

Promovarea conceptului de sănătate prin sport, a unui stil de viaţă sănătos,

cu beneficii directe în plan fizic şi psihic pentru toţi copiii angrenaţi.

Rezultatele acestui program vor fi:

1) atragerea unui număr cât mai mare de băieţi şi fete către sportul practicat intr-un cadru organizat şi sub îndrumarea unui profesionist. Acesta va fi punctul de plecare către marea performanţă;

2) dezvoltarea bazei de selecţie la nivel de copii şi juniori, astfel încât să nu pierdem niciun copil talentat;

3) creşterea numărului de fete şi băieţi care vor practica fotbalul intr-in cadru organizat, încă de la primele ore de educţie fizică din şcoli;

4) promovarea conceptului de sănătate prin sport, a unui stil de viaţă sănătos, cu beneficii directe în plan fizic şi psihic pentru toţi copiii angrenaţi: alimentaţie corectă, dezvoltarea spiritului de echipă şi a celui competitiv;

5) includerea unui număr cât mai mare de copii intr-un mediu de socializare permanentă; în acest fel, va exista o alternativă la stilul de viaţă din ce în ce mai sedentar, solitar şi lipsit de interacțiune directă cu proprii semeni;

6) aplicarea aceluişi sistem de selecţie, pregătire şi dezvoltare pe tot teritoriul României, accelerând astfel promovarea către loturile naţionale şi integrarea cât mai rapidă în sistemul echipelor naţionale.

 1. b. STRUCTURA DE CONDUCERE TEHNICĂ A FOTBALULUI.

 

Talentul îl poţi avea sau nu. O bună organizare este, însă obligatorie!

Din punct de vedere tehnic, toate echipele naţionale ale României se vor afla

sub directa supraveghere, îndrumare şi pregătire a unui Diretor Tehnic Naţional. Acesta va crea viziunea de joc la nivel naţional, ce va fi implementată la toate nivelurile: echipa naţională de tineret, loturile de juniori, selecţionatele regionale.

Directorul Tehnic Naţional va reprezenta o autoritate, o voce recunoscută,

infailibilă şi care va avea puterea necesară să impună aplicarea strategiei adoptate.

Directorul Tehnic Naţional va avea următoarele atribuţii:

 • elaborarea strategiei de implementare a viziunii la nivel naţional prin crearea unui mod unitar de lucru la toate nivelurile;
 • realizarea conceptului tehnic naţional, a sistemelor de joc, metodica de antrenament precum şi criteriile de selecţie a jucătorilor;
 • selecţionarea şi formarea antrenorilor loturilor naţionale;
 • coordonarea tuturor loturilor naţionale;
 • conducerea Comisiei Tehnice a FRF în calitate de președinte;
 • coordonare Academiei FRF.

Directorul Tehnic Naţional va reprezenta o autoritate, o voce recunoscută,

infailibilă şi care va avea puterea necesară să impună aplicarea strategiei adoptate.

Tot ceea ce vom face va fi pentru un singur scop: SĂ FIM CEI MAI BUNI!

Director de Dezvoltare Tehnică, la nivel de tineret, copii şi juniori, cu

următoarele atribuţiuni:

 • elaborarea strategiei de implementare a viziunii la nivel naţional. Crearea unui mod de lucru unitar la toate nivelurile;
 • coordonarea tuturor loturilor naţionale;
 • predarea conceptului tehnic naţional, a sistemelor de joc, metodica de antrenament precum şi criteriile de selecţie a jucătorilor;
 • selecţionarea şi formarea antrenorilor loturilor naţionale de tineret, copii şi juniori;
 • coordonarea competiţiilor interne de copii şi juniori;
 • coordonarea loturilor naţionale de juniori.

Sub directa îndrumare şi supraveghere a Directorului de Dezvoltare Tehnică, vom selectiona opt Directori Tehnici Regionali care vor conduce selecţionatele regionale, despre care vom vorbi în capitolul dedicat Centrelor Regionale.

De asemenea, vom selecţiona 42 de scouteri, cate unul pentru fiecare judeţ,

sub coordonarea Directorilor Tehnici Regionali.

Atât Directorii Tehnici ai Centrelor Regionale, cât şi scouterii zonali vor fi

selecţionaţi după criterii foarte riguroase, cum ar fi:

 • experienţă în domeniu;
 • rezultate în domeniu;
 • cunoştinţe;
 • personalitate.

Cei opt Directori Tehnici Regionali vor fi coordonaţi Directorului de

Dezvoltare Tehnică şi vor avea următoarele atribuţii:

 • însuşirea strategiei şi implementarea ei în regiunea unde există centru regional pe care îl conduce;
 • formarea scouterilor zonali;
 • formarea de antrenori în cadrul centrelor regionale;
 • formarea selecţionatelor regionale;
 • supervizarea competiţiilor din regiune.

Directorii Tehnici Regionali vor fi legătura directă dintre antrenorii de copii

și juniori ai cluburilor şi structurile deţinute de federaţie. Această legătură presupune:

 • schimb de informaţii privind jucătorii aflaţi la echipele de club, astfel încât cei mai buni să fie promovaţi şi să beneficieze de pregătirea suplimentară de la Centrele Regionale;
 • informări periodice cu privire la strategia, obiectivele şi programul de pregătire urmărit de Academia FRF în privinţa copiilor şi a juniorilor;
 • urmărirea unui număr minim de meciuri ale echipelor de juniori din zonă, respectiv prezenţa antrenorilor de club la meciurile selecţionatelor zonale şi ale echipelor naţionale de juniori.

Scouterii zonali vor fi obligaţi să urmărească toate meciurile din judeţul de

care răspund, astfel încât aria de selcţie să fie acoperită în totalitate.

 

Responsabilitatea scouterilor zonali:

 • asimilarea conceptului tehnic;
 • supervizarea tuturor competiţiilor din jueţ;
 • identificarea TUTUROR jucătorilor cu potenţial şi crearea de rapoarte pentru Directorii Tehnici Regionali.

 

Activitatea scouterilor va fi raportată direct Directorului Tehnic Regional,

iar informaţiile despre jucători vor fi stocate intr-o bază de date legată direct şi permanent cu Diretorul de Dezvoltare Tehnică şi cu Directorul Tehnic Naţional. În acest mod vom avea un control permanent al jucătorilor cu potenţial şi vom putea urmări evoluţia lor.

Directorul Tehnic Naţional, Directorul de Dezvoltare Tehnică, Directorii Tehnici Regionali şi Scouterii Zonali vor forma o structură unitară, care va funcţiona ca un adevărat Departament Tehnic. Aceştia vor fi responsabli atât pentru elaborarea strategiei , cât şi pentru rezultatele acesteia!

Întreaga activitate a Directorilor Tehnici Regionali şi a Scouterilor se va baza pe o foarte bună colaborare cu Asociaţiile Judeţene de Fotbal. Împreună cu acestea vor fi implementate toate proiectele şi programele FRF. Va fi creat un sistem de control prin care vom putea urmări gradul de implementare şi rezultatele acţiunilor din teritoriu.

 1. c. CENTRELE REGIONALE FRF

 

Regulile au fost inventate pentru a schimba mentalităţi

Sistemul actual de selecţie şi pregătire a juniorilor care urmează să facă parte

din loturile naţionale reclamă o îmbunătăţire şi o eficientizare imediată, din două motive:

 • nu putem continua cu o selectare subiectivă, lipsită de o bază solidă de argumente, fără a avea legătură cu o stategie comună a tuturor loturilor naşionale;
 • nu există o evidenţă clară şi transparentă a ceea ce se desfăşoară la cluburile din ţară, în materie de selecţie, pregătire şi dezvoltare a copiilor şi juniorilor.

Fiecare Centru Regional va deţine câte o selecşionată pentru fiecare

categorie de vârstă la care există competiţie naţională de copii şi juniori

Pentru a avea un punct de plecare, se va organiza o comisie care va evalua

întreaga activitate de copii şi juniori, la nivel naţional. Cunoaştem cu toţii situaţia de la acest nivel al fotbalului românesc numai din prisma rezultatelor practic inexistente, dar trebuie să cunoştem exact: numărul de baze de antrenament şi starea lor, numărul copiilor legitimaţi, condițiile şi perspectivele oferite.

Fiecare Centru Regional va fi coordonat de un Director Tehnic Regional,

subordonat Directorului de Dezvoltare Tehnică. Selecţiile din fiecare Centru Regional vor fi făcute pe baza strategiei elaborate de Directorul Tehnic Naţional, în colaborare cu Directorul de Dezvoltare Tehnică.

Aici vor fi selectaţi, pregătiţi, educaţi şi promovaţi cei mai buni juniori ai

fotbalului românesc din foecare zonă geografică acoperită de respectivul centru, pentru fiecare categorie de vârstă.

În acest fel vom putea urmări, controla şi evalua caracteristicile, dezvoltarea

şi evoluţia fiecărui jucător cu potenţial real.

Fiecare Centru Regional va deţine câte o selecţionată pentru fiecare categorie

de vârstă la care există competiţie naţională de copii şi juniori!

Jucătorii din selecţionatele regionale vor fi evaluaţi în urma unor teste ale

unor companii de specialitate. Dorim să avem o imagine reală a jucătorilor selecţionaţi, precum şi potenţialul lor de a progresa.

În funcţie de rezultatul testelor, jucătorii cu carenţe fie de ordin tehnic, fie de

ordin fizic, vor primi programe speciale de urmat la cluburile unde joacă.

Ţinând cont că dintotdeauna jucătorii români au suferit din punct de vedere al

combativităţii şi agresivităţii în joc, ne propunem să lucrăm la remedierea acestor deficienţe.

 

Pentru a realiza acest lucru, propun următoarele:

 • ca la toate antrenamentele şi meciurile şcoală disputate de aceşti jucători SĂ NU SE MAI FLUIERE FAULT pentru contactele lipsite de duritate;
 • în timpul meciurilor şcoală să fie eliminat AUTUL; cel care ajunge primul la minge, câştigă dreptul de a o repune în joc!

 

Aceste două măsuri vor trebui implementate treptat în pregătirea la cluburi,

astfel încât să putem creşte o generaţie combativă, ambiţioasă. În acest fel, jucătorii vor ajunge să câştige mult mai uşor duelurile fizice cu adversarii, fotbalul nostru câştigând în combativitate.

Ne propunem ca în următorii ani să dezvoltăm opt Centre Regionale

Federale, primul pas către formarea unei infrastructuri naţionale pentru fotbalul de copii şi juniori. Aici vom pregăti cei mai buni juniori din fotbalul românesc!

Diretorii Tehnici Regionali vor ţine permanent legătura cu antrenorii

cluburilor de unde provin jucătorii selecţionatelor regionale pentru ca:

 • evoluţia acestora să fie permanent sub control;
 • toţi antrenorii care dau jucători la echipele naţionale de juniori, vor fi invitaţi de FRF să participe la meciurile echipelor naţionale unde activează jucătorii lor.

În perioada de pauză competiţională, selecţionatele regionale vor avea o competiţie proprie. Acestea vor evolua în două grupe de câte patru echipe, iar cele mai bune două din fiecare grupă vor participa la turneul final, disputat la Centrul Naţional de la Mogoşoaia. Scopul va fi să avem o evaluare cât mai coretă a celor mai buni juniori, care să fie selecţionţi în echipele naţionale.

În aceste centre vom pune accent pe valorile umane, mai presus de orice!

 

Centrele regionale trebuie să constituie oglinda fotbalului din fiecare zonă.

Activitatea antrenorilor, performanţele juniorilor pregătiţi, ale selecţionatelor susținute de fiecare centru regional vor reprezenta argumentele performanţei.

Prin intermediul centrelor regionale vor fi coletate informaţiile necesare

stabilirii de criterii clare pentru selecţia la echipele naţionale. Aceste informaţii vor fi adunate şi evaluate, conform programelor implementate de firme specializate.

Suntem în 2014. Filmăm, nu notăm! Performanţele sunt acum online!

Pentru a avea o imagine clară şi a putea face o evaluare obiectivă a pregatirii

şi evoluţiei copiilor, cât şi a eficienţei metodelor antrenorilor, TOATE ANTRENAMENTELE ŞI MECIURILE VOR FI FILMATE! Aceeaţi metodă se va aplica şi la nivelul echipelor naţionale!

Aceste centre vor presupune nu doar un loc de pregătire tehnico-tactic

(antrenamente şi meciuri), ci vor îngloba o structură eficientă care va cuprinde fizioterapeuţi, medici, nutriţionişti, psihologi.

Cele opt centre regionale vor reprezenta finalitatea strategiei de dezvoltare la

nivelul copiilor şi al juniorilor. Primul pas către centrele regionale va fi formarea unei baze de centre pilot la nivel local, urmând modelul UEFA.

Centrele regionale vor fi destinate să includă şi componenta de fotbal feminin. Pentru început, se va face un studiu de oportunitate prin care vor fi stabilite

două, trei centre pilot, unde vor fi implementate sisteme de selecţie pentru a crea şi selecţionate feminine de junioare şi tineret.

Nu în ultimul rând, Centrele Regionale vor fi dedicate promovării fotbalului ca

un sport de masă, şi nu vor funcţiona doar pentru selecţionatele regionale.

Vom dezvolta un program destinat tuturor copiilor şi adolescenţilor pasionaţi

de fotbal: „Fotbalul de weekend”. În fiecare sâmbătă şi duminică vor fi organizate antrenamente, meciuri amicale şi competiţii dedicate tuturor copiilor şi adolescenţilor care vor să facă sport! Participarea va fi gratuită. FRF va pune la dispoziţie facilitățile centrului împreună cu antrenorii care vor coordona sesiunile de antrenamente destinate copiilor.

Centrele Regionale vor avea un dublu scop: să formeze un grup de opt

selecţionate regionale din cei mai buni jucători din fiecare regiune, descoperiţi de scouterii zonali şi să educe, să pregătească şi să promoveze cei mai buni juniori din fiecare regiune.

Centrele regionale vor avea un dublu scop:

 • să formeze un grup de opt selecţionate regionale din cei mai buni jucători din fiecare regiune, descoperiţi de scouterii zonali;
 • să educe, să pregătească şi să promoveze cei mai buni juniori din fiecare regiune.

Copiii care vor intra în circuitul centrelor regionale federale şi al echipelor

naţionale vor fi ambasadorii viziunii fotbalului românesc, al noului program de dezvoltare. Ei vor transmite către colegii lor de la cluburile de fotbal, către antrenorii lor, către părinţi, către prieteni ceea e ei învaţă, nu doar în domeniul tehnico-tactic, ci, în primul rând, în planul mentalităţii, al gândirii pe viitor pentru un fotbal românesc de performanţă!

Centrele Regionale vor reprezenta „laboratorul şi anticamera” loturilor

naţionale.

Fiecare antrenor federal, începând de la cei zonali şi terminând cu cei de la

loturie naţionale va utiliza aceleaşi criterii fizice, tehnice, tactice şi de selecţie.

Pe lângă scopul de a selecta, pregăti şi forma cei mai buni jucători de fotbal

din fiecare zonă, aceasta va fi şi prima şi cea mai importantă misiune socială a centrelor Regionale: popularizarea fotbalului, atragerea copiilor către sport prin activităţi constante, bine organizate şi gratuite!

Share

Adaugă comentariu


Codul de securitate
Actualizează

The Best betting exchange http://f.artbetting.netby ArtBetting.Net
All CMS Templates - Click Here
Copyright © NecenzuratMM.ro 2009-2019